Makalelerim

#

İslam Tarihselcilerinin Kur 'ân Yorumlarına Eleştirel Yaklaşım

 • Yazar Adı Keskin Zeki
 • ISSN 2687-5640
 • Dergi Adı Premium e-Journal of Social Sciences
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 11
 • Yıl 2023
 • Cilt 7
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Tefsir>Tefsir
Uluslararası Hakemli International Index Copernicus Özgün Makale Elektronik

Kurân Yorumunda Oryantalist Düşüncenin Diyalektiği

 • Yazar Adı Keskin Zeki
 • ISSN 2459-1149
 • Dergi Adı International Journal of Social and Humanities Sciences Research
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 11
 • Yıl 2023
 • Cilt 10
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Tefsir>Tefsir
Uluslararası Hakemli International Index Copernicus Özgün Makale Elektronik

Bitlis İslamiyat Dergisi

 • Yazar Adı Özdemir Ahmet,keskin Zeki
 • ISSN 2687-2102
 • Dergi Adı Bitlis İslamiyat Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 6
 • Yıl 2020
 • Cilt 2
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli İsam, İsnad Özgün Makale Elektronik

Allah 'ın İlminin Farklı Şekilde Tezahürü

 • Yazar Adı Keskin Zeki
 • ISSN 2717-8064
 • Dergi Adı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Dergisi (SIRAT)
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 2
 • Yıl 2020
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli İsam, İsnad Özgün Makale Elektronik

Kur 'an 'da Bazı Peygamberlerin Evlatlarıyla İlgili Durumlarına Tematik Yaklaşım

 • Yazar Adı Keskin Zeki
 • ISSN e-ISSN 2717-8064
 • Dergi Adı Gaziantep İslam Bilim ve teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi (SIRAT)
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 11
 • Yıl 2020
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir
Ulusal Hakemli İsnad Atıf Sistemi Özgün Makale Elektronik

İlahi Hükmü Ortaya Çıkaran Unsurlar

 • Yazar Adı Keskin Zeki
 • ISSN 21478759
 • Dergi Adı Iğdır İlahiyat Dergisi (İfder)
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 10
 • Yıl 2019
 • Cilt 1
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli Sam İlahiyat Makaleler Veritabanı, Citefactor, Journal Index, Eurasian Scientific Journal Index ( Esjı ) ve Scientific Indexing Services ( Sıs ) Tarafından Dizinlenmektedir. Özgün Makale Elektronik

Hz. Adem ve Soyunun Yaratılışı

 • Yazar Adı Keskin Zeki
 • ISSN 2459-1149
 • Dergi Adı JOURNALoF SOCİAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 6
 • Yıl 2018
 • Cilt 5
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Hakemli Scientific World Index ( Scıwın ) Özgün Makale Basılı