Projelerim

#

Cd İn Focus

  • Proje Ekip 494268
  • Tarih 01.06.2021 - 30.06.2023
  • Bütçe 1640110 Euro
  • Proje Türü Avrupa Birliği
  • Proje Konusu Celiac Disease
Uluslararası Tamamlandı

Eozinofilik Ösefajitli Çocuklarda Disfaji İle Başetme Davranışları

  • Proje Ekip 336806
  • Tarih 05.04.2021 -
  • Proje Türü ARAŞTIRMA PROJESİ
  • Proje Konusu Eozinofilik ösefajitli (EoE) çocuklarda disfajiyle başa çıkmak için geliştirilen davranışların sıklıklarını araştırılması ve bu davranışların cinsiyet, yaş, tanı yaşı, tanıya kadar geçen süre, tanıdan bu yana geçen hastalık süresi, ek allerjik ve allerjik olmayan komorbiditeler, hastalık ile ilişkili komplikasyon (ösefagusta stenoz), kullanılan tedavi/ler, tedavi uyumu, tedavi yanıtları ve toplam tedavi altındaki süre ile ilişkisinin ortaya konuması
Ulusal Devam Ediyor