Bildirilerim

#

Evaluation Of Cardiac Functions And Electrocardiogram Parameters İn Children With Celiac Disease

 • Yazar Adı Aydın Şahin Derya, Şahin Yasin
 • Etkinlik Adı ESPGHAN 54th Annual Meeting
 • Tarih 22.06.2022 -
 • Ülke Danimarka
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 22.06.2022
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Protein Kaybettiren Enteropatinin Nadir Bir Nedeni: Çölyak Hastalığı

 • Yazar Adı Şahin Yasin,varol Fatih,kepil Nuray,erkan Tülay,kutlu Hüseyin Tufan
 • Etkinlik Adı 52. Türk Pediatri Kongresi
 • Tarih 15.05.2016 - 19.05.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 15.05.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı+Elektronik

Koledok Taşı Nedeniyle Ercp ve Endoskopik Sfinkterotomi Yapılan 15 Aylık Bir Olgu

 • Yazar Adı Şahin Yasin,kayar Yusuf,kuruğoğlu Sebuh,erkan Tülay,şentürk Hakan,kutlu Hüseyin Tufan
 • Etkinlik Adı 52. Türk Pediatri Kongresi
 • Tarih 15.05.2016 - 19.05.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 15.05.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı+Elektronik

A Rare Cause Of Vomiting: Annular Pancreas

 • Yazar Adı Şahin Yasin,doğan Yusuf Can,ayyıldız Civan Hasret,emre Şenol,uzunlu Osman,tekant Gonca Ayşe,arıöz Habibi Hatice,adaletli İbrahim,çullu Çokuğraş Fugen,kutlu Hüseyin Tufan,erkan Tülay
 • Etkinlik Adı 1st Congress of the Europen Young Paediatricians? Association
 • Tarih 04.12.2015 - 06.12.2015
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 04.12.2015
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Glutensiz Diyet İle Kilo Veremeyen ve Sonrasında Çölyak Hastalığı Tanısı Alan İlginç Bir Vaka

 • Yazar Adı Şahin Yasin,isakoca Mehmet
 • Etkinlik Adı 54. Türk Pediatri Kongresi
 • Tarih 06.05.2018 - 10.05.2018
 • Ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 06.05.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı

Akut Karın Tablosu İle Başvuran Superior Mezenter Arter Sendromu Olgusu

 • Yazar Adı Apaydın Gözde,ayyıldız Civan Hasret,şahin Yasin,kutlu Hüseyin Tufan,çullu Çokuğraş Fugen,tekant Gonca Ayşe,erkan Tülay
 • Etkinlik Adı 51. Türk Pediatri Kongresi
 • Tarih 17.05.2015 - 21.05.2015
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 17.05.2015
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı

Geç Tanı Alan 11 Yaşındaki İnmemiş Testisli Bir Olgu

 • Yazar Adı Şahin Yasin,goktepe Ahmet Rauf,karakuş Süleyman Cüneyt,imran Turgut Asli
 • Etkinlik Adı 50. Türk Pediatri Kongresi
 • Tarih 26.05.2018 - 30.05.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 26.05.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ulusal Özet bildiri Basılı

Çocuklarda Safra Taşı: 37 Olgunun Geriye Dönük Değerlendirilmesi

 • Yazar Adı Şahin Yasin,aydın Şahin Derya,bulut Ferhan,imran Turgut Asli,goktepe Ahmet Rauf
 • Etkinlik Adı 50. Türk Pediatri Kongresi
 • Tarih 26.05.2014 - 30.05.2014
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 26.05.2014
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı

Vasküler Ring Anomalisi ve Gastroözofageal Reflü Birlikteliği Olan Bir Olgu

 • Yazar Adı Şahin Yasin,aydın Şahin Derya,kervancıoğlu Mehmet
 • Etkinlik Adı 50. Türk Pediatri Kongresi
 • Tarih 26.05.2014 - 30.05.2014
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 26.05.2014
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı

Ailesel Akdeniz Ateşi ve Çölyak Hastalığı Birlikteliği Olan Bir Olgu

 • Yazar Adı Şahin Yasin,kocamaz Halil,ozen Evrim
 • Etkinlik Adı 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
 • Tarih 30.04.2014 - 03.05.2014
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.04.2014
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı

Karaciğer Nakli Olan Bir Hastada Su Çiçeği Enfeksiyonu

 • Yazar Adı Şahin Yasin,yılmaz Çiftdoğan Dilek,erdoğdu Bilge,şahin Nimet,göktepe Ahmet Rauf
 • Etkinlik Adı 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
 • Tarih 30.04.2014 - 03.05.2014
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.04.2014
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı

Klinefelter Sendromu ve Safra Taşı Birlikteliği Olan Bir Olgu

 • Yazar Adı Şahin Yasin,aydın Şahin Derya,başpınar Osman,keskin Mehmet
 • Etkinlik Adı 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
 • Tarih 30.04.2014 - 03.05.2014
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.04.2014
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı

İlaçlara Bağlı Toksik Hepatit Tanılı Bir Olgu

 • Yazar Adı Şahin Yasin,erdoğdu Bilge,ozen Evrim,avşar Hasan
 • Etkinlik Adı 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
 • Tarih 30.04.2014 - 03.05.2014
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.04.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı

Kolelithiazis, Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit, Herediter Sferositoz ve Ailesel Akdeniz Ateşi Birlikteliği Olan Bir Olgu

 • Yazar Adı Şahin Yasin,şahin Nimet,ışıker Fatma,aktekin Elif Habibe,goktepe Ahmet Rauf
 • Etkinlik Adı 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
 • Tarih 30.04.2014 - 03.05.2014
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.04.2014
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı

Mersin Şehir Hastanesi 'nde Çocuklarda Yapılan Bir Yıllık Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Deneyimlerimiz

 • Yazar Adı Şahin Yasin
 • Etkinlik Adı 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
 • Tarih 10.05.2018 - 13.05.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 10.05.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

A Rare Cause Of Protein-losing Enteropathy: Celiac Disease

 • Yazar Adı Şahin Yasin,varol Fatih,kepil Nuray,erkan Tülay,kutlu Hüseyin Tufan
 • Etkinlik Adı 50th Annual meeting of the ESPGHAN
 • Tarih 10.05.2017 - 13.05.2017
 • Ülke Çek Cumhuriyeti
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 10.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

The Frequency Of The Celiac Disease Among Children With Familial Mediterranean Fever

 • Yazar Adı Şahin Yasin,adrovic Amra,barut Kenan,kutlu Hüseyin Tufan,çullu Çokuğraş Fugen,sahin Sezgin,ozgur Kasapcopur,erkan Tülay
 • Etkinlik Adı 50th Annual meeting of the ESPGHAN
 • Tarih 10.05.2017 - 13.05.2017
 • Ülke Çek Cumhuriyeti
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 10.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

The Frequency Of The Celiac Disease İn Patients With Juvenile İdiopathic Arthritis

 • Yazar Adı Şahin Yasin,sahin Sezgin,barut Kenan,çullu Çokuğraş Fugen,erkan Tülay,adrovic Amra,kutlu Hüseyin Tufan,ozgur Kasapcopur
 • Etkinlik Adı 50th Annualmeeting of the ESPGHAN
 • Tarih 10.05.2017 - 13.05.2017
 • Ülke Çek Cumhuriyeti
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 10.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Evaluation Of Hearing Loss İn Pediatric Celiac Patients

 • Yazar Adı Şahin Yasin,durucu Cengiz,aydın Şahin Derya
 • Etkinlik Adı 50th Annual meeting of the ESPGHAN
 • Tarih 10.05.2017 - 13.05.2017
 • Ülke Çek Cumhuriyeti
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 10.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Is It A Two Variable Equations?: A Rare Association Of Familial Mediterranean Fever And Celiac Disease

 • Yazar Adı Şahin Yasin,kocamaz Halil,ozen Evrim
 • Etkinlik Adı 50th Annual meeting of the ESPGHAN
 • Tarih 10.05.2017 - 13.05.2017
 • Ülke Çek Cumhuriyeti
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 10.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

The Frequency Of The Celiac Disease İn Turkish Children With Cystic Fibrosis

 • Yazar Adı Şahin Yasin,erkan Tülay,kutlu Hüseyin Tufan,kepil Nuray,atabek Ayşe Ayzıt,çullu Çokuğraş Fugen,çokuğraş Haluk Cezmi
 • Etkinlik Adı 50th Annual meeting of the ESPGHAN
 • Tarih 10.05.2017 - 13.05.2017
 • Ülke Çek Cumhuriyeti
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 10.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

The Frequency Of Celiac Disease İn Turkish Children With Systemic Lupus Erythematosus

 • Yazar Adı Şahin Yasin,sahin Sezgin,adrovic Amra,erkan Tülay,kutlu Hüseyin Tufan,barut Kenan,çullu Çokuğraş Fugen,kasapçopur Özgür
 • Etkinlik Adı 50th Annual meeting of the ESPGHAN
 • Tarih 10.05.2017 - 13.05.2017
 • Ülke Çek Cumhuriyeti
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 10.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

The Frequency Of Celiac Disease İn Children With Colchicine-resistant Familial Mediterraneanfever

 • Yazar Adı Şahin Yasin,barut Kenan,kutlu Hüseyin Tufan,çullu Çokuğraş Fugen,adrovic Amra,sahin Sezgin,erkan Tülay,kasapçopur Özgür
 • Etkinlik Adı 50th Annual meeting of the ESPGHAN
 • Tarih 10.05.2017 - 13.05.2017
 • Ülke Çek Cumhuriyeti
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 10.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

The Frequency Of Celiac Disease İn Children With Autoimmune Thyroiditis

 • Yazar Adı Şahin Yasin,evliyaoglu Olcay,erkan Tülay,çullu Çokuğraş Fugen,ercan Oya,kutlu Hüseyin Tufan
 • Etkinlik Adı 50th Annual meeting of the ESPGHAN
 • Tarih 10.05.2017 - 13.05.2017
 • Ülke Çek Cumhuriyeti
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 10.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Yaygın Proton Pompa İnhibitörleri Alerjisinde Helikobakter Pilori Tedavisi Nasıl Yapılmalıdır?

 • Yazar Adı Şahin Yasin,yılmaz Özlem
 • Etkinlik Adı 9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
 • Tarih 03.05.2018 - 06.05.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 03.05.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı

Kistik Fibrozis Tanılı Türk Çocuklarda Çölyak Hastalığı Sıklığı

 • Yazar Adı Şahin Yasin,erkan Tülay,kutlu Hüseyin Tufan,kepil Nuray,kılınç Ayşe Ayzıt,çullu Çokuğraş Fugen,çokuğraş Haluk Cezmi
 • Etkinlik Adı 9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2018
 • Tarih 03.05.2018 - 06.05.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 03.05.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı

Otoimmun Tiroidit Tanılı Çocuklarda Çölyak Hastalığı Sıklığı

 • Yazar Adı Şahin Yasin,evliyaoglu Olcay,erkan Tülay,çullu Çokuğraş Fugen,ercan Oya,kutlu Hüseyin Tufan
 • Etkinlik Adı 8.Ulusal Haseki Tıp Kongresi
 • Tarih 04.05.2017 - 07.05.2017
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 04.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Özet bildiri Basılı