Üyeliklerim

  • Üye Bilimsel Kuruluş - Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği 2022 -
  • Üye Bilimsel Kuruluş - ESPGHAN (Avrupa Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) 2021 -
  • Üye Bilimsel Kuruluş - Türk Gastroenteroloji Derneği 2019 -
  • Üye Bilimsel Kuruluş - Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği 2015 -
  • Üye Bilimsel Kuruluş - Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği 2014 -
  • Üye Bilimsel Kuruluş - Türk Pediatri Kurumu 2004 -