Makalelerim

#

The Frequency Of Duchenne Muscular Dystrophy / Becker Muscular Dystrophy And Pompe Disease İn Children With İsolated Transaminase Elevation: Results From The Observational Vıctorıa Study

 • Yazar Adı Kansu Tanca Aydan, Kuloğlu Zarife, Tümgör Gökhan, Gülcü Taşkın Didem, Dalgıç Buket, Çaltepe Gönül, Demirören Kaan, Doğan Güzide, Tuna Kırsaçlıoğlu Ceyda, Aslan Duran, Işık İshak Abdurrahman, Demir Hülya, Bekem Özlem, Şahin Yasin, Bayrak Nevzat Aykut, Selimoğlu Mukadder Ayşe, Yavuz Sibel, Taşkaya İbrahim Ethem, Altay Derya
 • ISSN 2296-2360
 • DOI https://dx.doi.org/10.3389/fped.2023.1272177
 • Dergi Adı Frontiers in Pediatrics
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 9
 • Yıl 2023
 • Cilt 11
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Eosinophil Counts İn Children With Newly Diagnosed Celiac Disease: Is There Any Association Between Celiac Disease And Eosinophil Counts?

 • Yazar Adı Şahin Yasin, Tekingündüz Emine, Gübür Özlem, Gumuc Berkel Evrim
 • ISSN E--ISSN: 2667-663X
 • Dergi Adı Annals of Clinical and Analytical Medicine
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 5
 • Yıl 2023
 • Cilt 14
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Escı Özgün Makale Elektronik

Impact Of Adherence To Gluten-free Diet İn Paediatric Celiac Patients On Optical Coherence Tomography Findings: Ocular İmaging Based Study

 • Yazar Adı Şahin Yasin, Bilgin Burak
 • ISSN 1572-1000
 • DOI https://dx.doi.org/10.1016/j.pdpdt.2023.103502
 • Dergi Adı Photodiagnosis Photodyn Ther
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 3
 • Yıl 2023
 • Cilt 42
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Celiac Disease And Autoimmune Diseases

 • Yazar Adı Şahin Yasin
 • ISSN 2453-188X
 • Dergi Adı EC GASTROENTEROLOGY AND DIGESTIVE SYSTEM
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 8
 • Yıl 2022
 • Cilt 9
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Publons, Google Scholar Editöre Mektup Elektronik

Frequency Of Celiac Disease And Distribution Of HLA-DQ2 / DQ8 Haplotypes Among Siblings Of Children With Celiac Disease

 • Yazar Adı Şahin Yasin, Mermer Serdar
 • ISSN 2219-2808
 • DOI https://dx.doi.org/10.5409/wjcp.v11.i4.351
 • Dergi Adı World Journal of Clinical Pediatrics
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 7
 • Yıl 2022
 • Cilt 11
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Im: Index Medicus Özgün Makale Elektronik

Knowledge Regarding Celiac Disease Among Healthcare Professionals, Patients And Their Caregivers İn Turkey

 • Yazar Adı Şahin Yasin, Sevinç Eylem, Bayrak Nevzat Aykut, Varol Fatma İlknur, Akbulut Ulaş Emre, Bükülmez Ayşegül
 • ISSN 2150-5330
 • DOI https://dx.doi.org/10.4291/wjgp.v13.i6.178
 • Dergi Adı World Journal of Gastrointestinal Pathophysiology
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 11
 • Yıl 2022
 • Cilt 13
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Im: Index Medicus Özgün Makale Elektronik

One Of The Hereditary Polyposis Syndromes: Peutz-jeghers Syndrome İn Children

 • Yazar Adı Şahin Yasin
 • ISSN 2453-188X
 • Dergi Adı EC Gastroenterology and Digestive System
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 10
 • Yıl 2022
 • Cilt 9
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Publons, Google Scholar Editöre Mektup Elektronik

Evaluation Of Cardiac Functions And Electrocardiogram Parameters İn Children With Celiac Disease

 • Yazar Adı Aydın Şahin Derya, Şahin Yasin
 • ISSN 1305-4953
 • DOI https://dx.doi.org/10.20515/otd.924868
 • Dergi Adı Osmangazi Tıp Dergisi
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 9
 • Yıl 2021
 • Cilt 43
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Kardiyolojisi
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Elektronik

Celiac Disease İn Children: A Review Of The Literature

 • Yazar Adı Şahin Yasin
 • ISSN 2219-2808
 • DOI https://dx.doi.org/10.5409/wjcp.v10.i4.53
 • Dergi Adı World Journal of Clinical Pediatrics
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 7
 • Yıl 2021
 • Cilt 10
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Im: Index Medicus Özgün Makale Elektronik

The Frequency Of Celiac Disease İn Children With Chronic Constipation

 • Yazar Adı Şahin Yasin, Aydın Şahin Derya
 • ISSN 0023-5776
 • Dergi Adı Kuwait Medical Journal
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 12
 • Yıl 2021
 • Cilt 53
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

A Patient With Mental Retardation, Enteropathy, Deafness, Peripheral Neuropathy, İchthyosis, Keratodermia Syndrome Caused By AP1B1 Gene Variant

 • Yazar Adı Merıc Ruya, Ercan-şençiçek Adife Gülhan, Uludağ Alkaya Dilek, Şahin Yasin, Sar Mehmet, Bılguvar Kaya, Tüysüz Beyhan
 • ISSN 0962-8827
 • DOI https://dx.doi.org/10.1097/MCD.0000000000000350
 • Dergi Adı CLINICAL DYSMORPHOLOGY
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 1
 • Yıl 2021
 • Cilt 30
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Genetik Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Vaka Takdimi Basılı+Elektronik

A Patient With Mental Retardation, Enteropathy, Deafness, Peripheral Neuropathy, İchthyosis, Keratodermia Syndrome Caused By AP1B1 Gene Variant

 • Yazar Adı Meriç Rüya, Ercan-şençiçek Adife Gülhan, Uludağ Alkaya Dilek, Şahin Yasin, Sar Mehmet, Bilguvar Kaya, Tüysüz Beyhan
 • ISSN 0962-8827
 • DOI https://dx.doi.org/10.1097/MCD.0000000000000350
 • Dergi Adı CLINICAL DYSMORPHOLOGY
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 1
 • Yıl 2021
 • Cilt 30
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Scı Özgün Makale Elektronik

Relationship Between The Severity Of Helicobacter Pylori İnfection And Neutrophil And Lymphocyte Ratio And Mean Platelet Volume İn Children

 • Yazar Adı Şahin Yasin, Gübür Özlem, Tekingündüz Emine
 • ISSN 0325-0075
 • DOI https://dx.doi.org/10.5546/aap.2020.eng.e241
 • Dergi Adı Arch Argent Pediatr
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 6
 • Yıl 2020
 • Cilt 118
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Prevalence Of Celiac Disease İn Children With Type 1 Diabetes Mellitus İn The South Of Turkey

 • Yazar Adı Şahin Yasin, Çakır Meltem Didem, İsakoca Mehmet, Aydın Şahin Derya
 • ISSN 2008-2142
 • DOI https://dx.doi.org/10.5812/ijp.97306
 • Dergi Adı IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 2
 • Yıl 2020
 • Cilt 30
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi>Celiac Disease, Intestinal Biopsy, Type 1 Diabetes Mellitus
 • abahtar_kelime Celiac Disease, Intestinal Biopsy, Type 1 Diabetes Mellitus
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Serological Screening For Coeliac Disease İn Patients With Juvenile İdiopathic Arthritis

 • Yazar Adı Şahin Yasin, Şahin Sezgin, Barut Kenan, Çullu Çokuğraş Fugen, Erkan Tülay, Adrovic Amra, Kutlu Hüseyin Tufan, Kasapçopur Özgür
 • ISSN 1687-1979
 • DOI https://dx.doi.org/10.1016/j.ajg.2019.05.005
 • Dergi Adı ARAB JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 6
 • Yıl 2019
 • Cilt 20
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi>Coeliac disease, Children, Juvenile idiopathic arthritis
 • abahtar_kelime Coeliac disease, Children, Juvenile idiopathic arthritis
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Serological Screening For Celiac Disease İn Children With Systemic Lupus Erythematosus

 • Yazar Adı Şahin Yasin,şahin Sezgin,barut Kenan,çokuğraş Aliye Fügen,erkan Tulay,adrovıç Amra,kutlu Hüseyin Tufan,kasapçopur Özgür
 • ISSN 2147-9720
 • DOI https://dx.doi.org/10.5152/eurjrheum.2019.18130
 • Dergi Adı European Journal of Rheumatology
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 4
 • Yıl 2019
 • Cilt 6
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Basılı+Elektronik

Aberran Sol Subklavyen Arter Basısına Bağlı Yutma Güçlüğü Olan Bir Olgu

 • Yazar Adı Şahin Yasin,aydın Şahin Derya,kervancıoğlu Mehmet
 • ISSN 1309-470X
 • DOI https://dx.doi.org/10.31067/0.2018.39
 • Dergi Adı Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 9
 • Yıl 2018
 • Cilt 9
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Hakemli Tr Dizin Vaka Takdimi Elektronik

How Should Helicobacter Pylori Eradication Be Done İn The Extensive Proton Pump İnhibitor Allergy?

 • Yazar Adı Şahin Yasin,yılmaz Özlem
 • ISSN 25647784
 • DOI https://dx.doi.org/10.5152/EurJTher.2018.654
 • Dergi Adı European Journal of Therapeutics
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 9
 • Yıl 2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Escı Vaka Takdimi Elektronik

The Frequency Of Celiac Disease İn Turkish Children With Cystic Fibrosis

 • Yazar Adı Şahin Yasin,erkan Tülay,kutlu Hüseyin Tufan,kepil Nuray,atabek Ayşe Ayzıt,çullu Çokuğraş Fugen,çokuğraş Haluk Cezmi
 • ISSN 25647784
 • DOI https://dx.doi.org/10.5152/EurJTher.2018.701
 • Dergi Adı European Journal of Therapeutics
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 9
 • Yıl 2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Elektronik

Serologıcal Screenıng For Celıac Dısease In Chıldren Wıth Colchıcıne-resıstant Famılıal Medıterranean Fever

 • Yazar Adı Şahin Yasin,barut Kenan,kutlu Hüseyin Tufan,çullu Çokuğraş Fugen,adrovic Amra,sahin Sezgin,erkan Tülay,kasapçopur Özgür
 • ISSN 1678-4219
 • DOI https://dx.doi.org/10.1590/S0004-2803.201800000-31
 • Dergi Adı Arquivos de Gastroenterologia
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 4
 • Yıl 2018
 • Cilt 55
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Im: Index Medicus Özgün Makale Elektronik

The Frequency Of Celiac Disease İn Children With Functional Abdominal Pain

 • Yazar Adı Şahin Yasin,aydın Şahin Derya
 • ISSN 2455-5711
 • Dergi Adı ARC Journal of Pediatrics
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 10
 • Yıl 2018
 • Cilt 4
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Iındex Copernicus, Google Scholar, Crossref, Drjı, Oajı, Daıj, International Scientific Indexing Özgün Makale Elektronik

The Frequency Of Celiac Disease İn Children With Autoimmune Thyroiditis

 • Yazar Adı Şahin Yasin,evliyaoglu Olcay,erkan Tülay,çullu Çokuğraş Fugen,ercan Oya,kutlu Hüseyin Tufan
 • ISSN 1784-3227
 • Dergi Adı Acta Gastroenterologica-Belgica
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 1
 • Yıl 2018
 • Cilt 81
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Is İt A Two Variable Equations?: A Rare Association Of Familial Mediterranean Fever And Celiac Disease

 • Yazar Adı Şahin Yasin,kocamaz Halil,ozen Evrim
 • ISSN 13027123
 • DOI https://dx.doi.org/10.5350/SEMB.20160401050829
 • Dergi Adı SiSli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 9
 • Yıl 2017
 • Cilt 51
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Ulusal Hakemli Tr Dizin Vaka Takdimi Elektronik

The Frequency Of The Celiac Disease Among Children With Familial Mediterranean Fever

 • Yazar Adı Şahin Yasin,adrovic Amra,barut Kenan,kutlu Hüseyin Tufan,çullu Çokuğraş Fugen,sahin Sezgin,ozgur Kasapcopur,erkan Tülay
 • ISSN 1439-7595
 • DOI https://dx.doi.org/10.1080/14397595.2016.1270497
 • Dergi Adı Modern Rheumatology
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 2
 • Yıl 2017
 • Cilt 27
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

A Rare Cause Of Vomiting: Annular Pancreas

 • Yazar Adı Şahin Yasin,doğan Yusuf Can,ayyıldız Civan Hasret,şenol Emre,uzunlu Osman,tekant Gonca Ayşe,arıöz Habibi Hatice,adaletli İbrahim,çullu Çokuğraş Fugen,kutlu Hüseyin Tufan,erkan Tülay
 • ISSN 1306-0015
 • DOI https://dx.doi.org/10.5152/TurkPediatriArs.2017.3394
 • Dergi Adı Türk Pediatri Arşivi
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 12
 • Yıl 2017
 • Cilt 52
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Im: Index Medicus Vaka Takdimi Elektronik

Characterization Of Greater Middle Eastern Genetic Variation For Enhanced Disease Gene Discovery

 • Yazar Adı Scott Eric M, Halees Anason, Itan Yuval, Spencer Emily G, He Yupeng, Azab Mostafa Abdellateef, Gabriel Stacey B, Belkadi Aziz, Boisson Bertrand, Abel Laurent, Clark Andrew G, Variome Consortium Greater Middle East, Alkuraya Fowzan S, Casonova Jean-laurent, Gleeson Joseph G, Aslanger Ayça, Arıkan Çiğdem, Aydoğmuş Çiğdem, Aytekin Caner, Çaksen Hüseyin, Camcıoğlu Yıldız, Çelik Fatma C, Doğu Esin Figen, Gümüş Meltem, Eğritaş Gürkan Ödül, Gelik Ümit, Genel Fetah, Gezdirici Alper, İkincioğulları Kamile Aydan, Kalkan Göknur, Karaca Neslihan, Karaer Kadri, Kayserili Karabey Hülya, Emiroğlu Melike, Kütükçüler Necil, Pandaluz Ayşe, Patıroğlu Türkan, Reisli İsmail, Şahin Yasin, Sanal Şaziye Özden, Tüysüz Beyhan, Varan Ali, Yeşil Sayın Gözde, Yıldıran Alişan, Yıldız Başak, Yüksel Adnan
 • ISSN 1061-4036
 • DOI https://dx.doi.org/10.1038/ng.3592
 • Dergi Adı Springer Science and Business Media LLC
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 7
 • Yıl 2016
 • Cilt 48
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Gastroenterolojisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Basılı+Elektronik

Prevalence Of Malnutrıtıon In Chıldren Wıth Chronıc Hepatıtıs B Infectıon

 • Yazar Adı Şahin Yasin
 • ISSN 0004-2803
 • DOI https://dx.doi.org/10.1590/S0004-28032016000200007
 • Dergi Adı Arquivos de Gastroenterologia
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 6
 • Yıl 2016
 • Cilt 53
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Im: Index Medicus Özgün Makale Elektronik

Depressıon And Anxıety In Parents Of Chıldren Who Are Candıdates For Lıver Transplantatıon

 • Yazar Adı Şahin Yasin,virit Osman,demir Bahadır
 • ISSN 0004-2803
 • DOI https://dx.doi.org/10.1590/S0004-28032016000100006
 • Dergi Adı Arquivos de Gastroenterologia
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 3
 • Yıl 2016
 • Cilt 53
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Im: Index Medicus Özgün Makale Elektronik

Evaluation Of Hearing Loss İn Pediatric Celiac Patients

 • Yazar Adı Şahin Yasin,durucu Cengiz,aydın Şahin Derya
 • ISSN 01655876
 • DOI https://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2014.12.031
 • Dergi Adı International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 3
 • Yıl 2015
 • Cilt 79
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Gastroenterolojisi
Uluslararası Hakemli Scı Özgün Makale Elektronik

Nonconvulsive Status Epilepticus And Decreased Frontal Glucose Metabolism İn A Case With Sspe

 • Yazar Adı Aydın Şahin Derya,şahin Ertan,şahin Yasin,yılmaz Mustafa,yılmaz Kutluhan
 • ISSN 1304-2580
 • DOI https://dx.doi.org/10.3233/JPN-2010-0435
 • Dergi Adı Journal of Pediatric Neurology
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 3
 • Yıl 2011
 • Cilt 9
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uluslararası Hakemli Escı Vaka Takdimi Elektronik

Demir Eksikliği Anemisinde Serum Çinko Düzeylerinin Değerlendirilmesi

 • Yazar Adı Şahin Yasin,aydın Şahin Derya
 • ISSN 1300-526X
 • Dergi Adı Göztepe Tıp Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 6
 • Yıl 2007
 • Cilt 21
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Basılı

Congenital Chylothorax Treated With Octreotide

 • Yazar Adı Şahin Yasin,aydin Derya
 • ISSN 0019-5456
 • DOI https://dx.doi.org/10.1007/BF02731124
 • Dergi Adı The Indian Journal of Pediatrics
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 10
 • Yıl 2005
 • Cilt 72
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Vaka Takdimi Elektronik