Bildirilerim

#

Flipped Classroom Method Application Case Study Analysis

 • Yazar Adı Lepkova Natalıja, Gülseçen Sevinç, Talan Tarık
 • Etkinlik Adı 9th International Conference on Future Learning and Informatics
 • Tarih 09.11.2022 - 11.11.2022
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Özet bildiri

Investigation Of Scientific Studies On Wearable Technologies İn Terms Of Security And Privacy

 • Yazar Adı Talan Tarık, Aktürk Cemal, Çubukçu Çerasi Ceren
 • Etkinlik Adı International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS)
 • Tarih 01.07.2022 - 04.07.2022
 • Ülke Azerbaycan
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 24.09.2022
 • Alan Bilgisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Sistem Geliştirme>Teknoloji ve Yenilik Yönetimi>Karar Destek Sistemleri
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Education 4.0 And University 4.0 From Society 5.0 Perspective

 • Yazar Adı Aktürk Cemal, Talan Tarık, Çubukçu Çerasi Ceren
 • Etkinlik Adı 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT'2022)
 • Tarih 26.09.2022 - 28.09.2022
 • Ülke Slovakya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 03.10.2022
 • Alan Bilgisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Sistem Geliştirme>Teknoloji ve Yenilik Yönetimi>Karar Destek Sistemleri
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Categorization Of Decision Support Systems İn The Field Of Education

 • Yazar Adı Çubukçu Çerasi Ceren, Aktürk Cemal, Talan Tarık
 • Etkinlik Adı 5th International Conference on Research in Social Sciences and Humanities
 • Tarih 10.06.2022 - 12.06.2022
 • Ülke Avusturya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 30.12.2022
 • Alan Bilgisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Sistem Geliştirme>Teknoloji ve Yenilik Yönetimi>Karar Destek Sistemleri
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Mapping Fuzzy Logic İn Learning Environments

 • Yazar Adı Talan Tarık, Kalınkara Yusuf
 • Etkinlik Adı International Conference on Studies in Education and Social Sciences
 • Tarih 10.11.2022 - 13.11.2022
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 30.12.2022
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı+Elektronik

The Proliferation Of Mobile Learning: An Overview Of Learning Tools, Opportunities And Limitations

 • Yazar Adı Batdı Veli, Aydın Aylin, Talan Tarık
 • Etkinlik Adı 6th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices
 • Tarih 03.04.2022 - 05.04.2022
 • Ülke Amerika Birleşik Devletleri
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 15.04.2022
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Teacher 's Views On The Use Of Digital Games İn Foreign Language Teaching

 • Yazar Adı Batdı Veli, Talan Tarık
 • Etkinlik Adı Latin American International Conference on Social Sciences and Humanities-II
 • Tarih 05.04.2022 - 07.04.2022
 • Ülke Kolombiya
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.04.2022
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Role Of The Internet Of Things İn Education System

 • Yazar Adı Kalınkara Yusuf, Talan Tarık
 • Etkinlik Adı 1st International Conference on Innovative Academic Studies
 • Tarih 10.09.2022 - 13.09.2022
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 22.09.2022
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı+Elektronik

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

 • Yazar Adı Talan Tarık,korkmaz Adem,gezer Murat
 • Etkinlik Adı International Contemporary Educational Research Congress
 • Tarih 29.09.2016 - 02.10.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 01.12.2016
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Dijital Öyküleme Yöntemi İle İlgili Yapılan Çalışmalara Sistematik Bir Bakış

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • Etkinlik Adı 7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education (ITTES 2019)
 • Tarih 30.10.2019 - 01.11.2019
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 25.12.2019
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Examination Of Cyber Bullying Status Of University Students

 • Yazar Adı Talan Tarık, Aktürk Cemal, Çubukçu Ceren
 • Etkinlik Adı EUROASIA International Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VIII
 • Tarih 02.08.2021 - 04.08.2021
 • Ülke Filipinler
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 25.08.2021
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Durumlarının İncelenmesi

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • Etkinlik Adı 12th International Congress on New Trends in Education
 • Tarih 19.06.2021 - 20.06.2021
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 01.09.2021
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

A Research On University Students ' Awareness Of Cyber Security: Case Study Of Password Usage

 • Yazar Adı Şenol Ali, Talan Tarık, Aktürk Cemal
 • Etkinlik Adı TOKYO SUMMIT-III 3rd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences
 • Tarih 19.02.2021 - 21.02.2021
 • Ülke Japonya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 01.03.2021
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Cloud Computing Technology During Covid-19 Pandemic

 • Yazar Adı Aktürk Cemal, Şenol Ali, Talan Tarık
 • Etkinlik Adı International Asian Congress on Contemporary Sciences-V
 • Tarih 01.06.2021 - 02.06.2021
 • Ülke Azerbaycan
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 20.06.2021
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

A Meta-thematic Analysis Of Thesis Regarding Stem Education

 • Yazar Adı Batdı Veli, Talan Tarık, Kayıklık Fatma
 • Etkinlik Adı International Paris Conference on Social Sciences ? VI
 • Tarih 09.07.2021 - 11.07.2021
 • Ülke Fransa
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.07.2021
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Fen-edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fatih Projesine İlişkin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

 • Yazar Adı Korkmaz Adem,talan Tarık,büyükgöze Selma
 • Etkinlik Adı 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
 • Tarih 24.05.2017 - 26.05.2017
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 29.11.2017
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Okulöncesi Eğitiminde Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

 • Yazar Adı Korkmaz Adem,talan Tarık
 • Etkinlik Adı International Contemporary Educational Research Congress
 • Tarih 29.09.2016 - 02.10.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 01.12.2016
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

The Effects On Perception Of Social Networking Use Of University Academicians And Students

 • Yazar Adı Talan Tarık,korkmaz Adem
 • Etkinlik Adı 6th International Conference on ?Innovations in Learning for the Future? 2016: Next Generation
 • Tarih 24.10.2016 - 26.10.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 30.10.2016
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Online Bilimsel Araştırma Projeleri ( E-bap ) Otomasyon Sistemi

 • Yazar Adı Korkmaz Adem,aktürk Cemal,talan Tarık
 • Etkinlik Adı XVII. Akademik Bilişim Konferansı
 • Tarih 04.02.2015 - 06.02.2015
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 06.02.2015
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Ulusal Tam metin bildiri Basılı+Elektronik

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fatih Projesine Yönelik Görüşleri: Farkındalık, Öngörü ve Beklentiler

 • Yazar Adı Korkmaz Adem,talan Tarık,büyükgöze Selma
 • Etkinlik Adı 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
 • Tarih 28.09.2017 - 01.10.2017
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 14.11.2017
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • Etkinlik Adı VIIth International Eurasian Educational Research Congress
 • Tarih 10.09.2020 - 13.09.2020
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 25.11.2020
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Türkiye 'de Elektronik Devlet ( E-devlet ) ve Mobil Devlet ( M-devlet ) Uygulamaları

 • Yazar Adı Korkmaz Adem,aktürk Cemal,talan Tarık,gezer Murat
 • Etkinlik Adı International Congress on DIGITAL LIFE ENVIRONMENTS ?Mobile Application and Content Development?
 • Tarih 04.05.2015 - 06.05.2015
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 21.10.2015
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı+Elektronik

Examining The Blended Learning Process

 • Yazar Adı Batdı Veli, Kayıklık Fatma, Talan Tarık
 • Etkinlik Adı International Paris Conference on Social Sciences ? VI
 • Tarih 09.07.2021 - 11.07.2021
 • Ülke Fransa
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.07.2021
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Predicting The Success Of University Students İn Distance Education Courses By Using Machine Learning Methods

 • Yazar Adı Şenol Ali,talan Tarık,aktürk Cemal
 • Etkinlik Adı 8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution
 • Tarih 20.10.2020 - 22.10.2020
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 15.11.2021
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Eğitimde Simulasyon Tekniği Kullanımı Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • Etkinlik Adı INSAC International Congress on Scientific Developments for Social and Education Sciences (ICSDSE 2021)
 • Tarih 27.03.2021 - 28.03.2021
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 10.04.2021
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Özet bildiri Elektronik