Makalelerim

#

Digital Natives Mobile Learning Adoption İn Terms Of UTAUT-2 Model: A Structural Equation Model

 • Yazar Adı Talan Tarık, Doğan Yunus, Kalınkara Yusuf
 • ISSN 2444-2925
 • DOI https://dx.doi.org/10.24310/ijtei.101.2024.17440
 • Dergi Adı Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 6
 • Yıl 2024
 • Cilt 10
 • Alan Bilgisi Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgi Sistemleri
Uluslararası Hakemli Escı Özgün Makale Basılı+Elektronik

Flipped Classroom Method Application Case Study Analysis

 • Yazar Adı Lepkova Natalıja,gülseçen Sevinç,talan Tarık
 • ISSN 2255-8950
 • DOI https://dx.doi.org/10.22364/bjmc.2024.12.2.02
 • Dergi Adı Baltic Journal of Modern Computing
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 5
 • Yıl 2024
 • Cilt 12
 • Alan Bilgisi Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgi Sistemleri
Uluslararası Hakemli Escı, Scopus Özgün Makale Basılı+Elektronik

A New Hybrid Feature Reduction Method By Using Mcmstclustering Algorithm With Various Feature Projection Methods: A Case Study On Sleep Disorder Diagnosis

 • Yazar Adı Şenol Ali, Talan Tarık, Aktürk Cemal
 • ISSN 1863-1703
 • DOI https://dx.doi.org/10.1007/s11760-024-03097-1
 • Dergi Adı Signal, Image and Video Processing
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 3
 • Yıl 2024
 • Cilt 18
 • Alan Bilgisi Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgi Sistemleri
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Basılı+Elektronik

The Effect Of Creating 3D Objects With Block Codes On Spatial And Computational Thinking Skills

 • Yazar Adı Küçük Mehmet, Talan Tarık, Demirbilek Muhammet
 • ISSN 1648-5831
 • DOI https://dx.doi.org/10.15388/infedu.2024.02
 • Dergi Adı Informatics in Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 3
 • Yıl 2024
 • Cilt 23
 • Alan Bilgisi Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgi Sistemleri
Uluslararası Hakemli Escı, Erıc, Scopus Özgün Makale Basılı+Elektronik

Effects Of Smartphone Addiction, Social Media Addiction And Fear Of Missing Out On University Students ' Phubbing: A Structural Equation Model

 • Yazar Adı Talan Tarık, Doğan Yunus, Kalınkara Yusuf
 • ISSN 0163-9625
 • DOI https://dx.doi.org/10.1080/01639625.2023.2235870
 • Dergi Adı Deviant Behavior
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 1
 • Yıl 2024
 • Cilt 45
 • Alan Bilgisi Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgi Sistemleri
Uluslararası Hakemli Sscı Özgün Makale Basılı+Elektronik

Effectiveness Of Online Learning: A Multi-complementary Approach Research With Responses From The COVID-19 Pandemic Period

 • Yazar Adı Batdı Veli, Doğan Yunus, Talan Tarık
 • ISSN 1049-4820
 • DOI https://dx.doi.org/10.1080/10494820.2021.1954035
 • Dergi Adı Interactive Learning Environments
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 9
 • Yıl 2023
 • Cilt 31
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Sscı Özgün Makale Elektronik

The Role Of Artificial Intelligence İn Higher Education: Chatgpt Assessment For Anatomy Course

 • Yazar Adı Talan Tarık, Kalınkara Yusuf
 • ISSN 2618-5954
 • DOI https://dx.doi.org/10.33461/uybisbbd.1244777
 • Dergi Adı International Journal of Management Information Systems and Computer Science
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 6
 • Yıl 2023
 • Cilt 7
 • Alan Bilgisi Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgi Sistemleri
Uluslararası Hakemli Erıhplus, Index Copernicus, Journal Factor, Base, Eurasian Scientific Journal Index, Sobıad Özgün Makale Basılı+Elektronik

Analyzing The User 's Sentiments Of Chatgpt Using Twitter Data

 • Yazar Adı Korkmaz Adem, Aktürk Cemal, Talan Tarık
 • ISSN 2788-7421
 • DOI https://dx.doi.org/10.52866/ijcsm.2023.02.02.018
 • Dergi Adı Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 5
 • Yıl 2023
 • Cilt 4
 • Alan Bilgisi Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Yapay Zeka
Uluslararası Hakemli Scopus Özgün Makale Elektronik

Bibliometric Analysis Of Research On Learning Analytics Based On Web Of Science Database

 • Yazar Adı Talan Tarık, Demirbilek Muhammet
 • ISSN 1648-5831
 • DOI https://dx.doi.org/10.15388/infedu.2023.02
 • Dergi Adı Informatics in Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 3
 • Yıl 2023
 • Cilt 22
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Escı, Erıc, Scopus Özgün Makale Basılı+Elektronik

Relationships Between Smartphone Addiction, Academic Performance, Life Satisfaction, Hopelessness And Cyberloafing Among University Undergraduate Students

 • Yazar Adı Talan Tarık, Doğan Yunus, Kalınkara Yusuf
 • ISSN 2230-7125
 • DOI https://dx.doi.org/10.26634/jet.19.4.19429
 • Dergi Adı i-manager?s Journal of Educational Technology
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 3
 • Yıl 2023
 • Cilt 19
 • Alan Bilgisi Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgi Sistemleri
Uluslararası Hakemli Journals Indexed İn Eric Özgün Makale Elektronik

Vision-based Amateur Drone Detection: Performance Analysis Of New Approaches İn Deep Learning

 • Yazar Adı Aydın Ahmet, Talan Tarık, Aktürk Cemal
 • ISSN 2602-3563
 • DOI https://dx.doi.org/10.26650/acin.1273088
 • Dergi Adı Acta Infologica
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 12
 • Yıl 2023
 • Cilt 7
 • Alan Bilgisi Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgi Sistemleri
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Basılı+Elektronik

Rethinking Evaluating The Use Of Distance Learning Systems İn The Context Of The Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology-2

 • Yazar Adı Kalınkara Yusuf, Talan Tarık
 • ISSN 2311-1550
 • DOI https://dx.doi.org/10.56059/jl4d.v9i2.617
 • Dergi Adı Journal of Learning for Development
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 7
 • Yıl 2022
 • Cilt 9
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Scopus, Erıc Özgün Makale Elektronik

Eğitimde Endüstri 4.0 İle İlişkili Kavramların Çok-yüzeyli Rasch Ölçme Modeliyle Analizi

 • Yazar Adı Talan Tarık, Batdı Veli
 • ISSN 2458-9012
 • DOI https://dx.doi.org/10.34137/jilses.1072494
 • Dergi Adı The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 6
 • Yıl 2022
 • Cilt 8
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Crossref, Sobiad, Türk Eğitim İndeks Özgün Makale Elektronik

Evaluating Coding-based Entertainment Applications İn The Context Of 21st Century Skills According To Teachers ' Opinions

 • Yazar Adı Talan Tarık, Batdı Veli
 • ISSN 2667-4998
 • DOI https://dx.doi.org/10.52134/ueader.1098111
 • Dergi Adı International Journal of Scholars in Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 6
 • Yıl 2022
 • Cilt 5
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Worldcat, Indexcopernicus, Asos Index, Turkish Education Index, Doaj, Crossref, Drjı Özgün Makale Elektronik

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 1307-1076
 • DOI https://dx.doi.org/10.35675/befdergi.655628
 • Dergi Adı Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 6
 • Yıl 2022
 • Cilt 17
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Elektronik

An İnvestigation Of The Cyberloafing And Nomophobia Levels Of University Students

 • Yazar Adı Talan Tarık, Kalınkara Yusuf
 • ISSN 2148-9955
 • DOI https://dx.doi.org/10.46328/ijres.2708
 • Dergi Adı International Journal of Research in Education and Science
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 5
 • Yıl 2022
 • Cilt 8
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Journals Indexed İn Eric Özgün Makale Elektronik

Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçlarını Eğitimde Kullanma Yeterliliklerine İlişkin Görüşlerinin Rasch Ölçme Modeli ve Maxqda İle Analizi

 • Yazar Adı Talan Tarık, Batdı Veli
 • ISSN 1302-7905
 • DOI https://dx.doi.org/10.55605/ejedus.1066101
 • Dergi Adı Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 5
 • Yıl 2022
 • Cilt 11
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Worldcat, Asos, Base, Sobiad Özgün Makale Elektronik

Students ' Opinions About The Educational Use Of The Metaverse

 • Yazar Adı Talan Tarık, Kalınkara Yusuf
 • ISSN 2651-5369
 • DOI https://dx.doi.org/10.46328/ijtes.385
 • Dergi Adı International Journal of Technology in Education and Science
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 5
 • Yıl 2022
 • Cilt 6
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Journals Indexed İn Eric Özgün Makale Elektronik

An Examination Of The Factors And Challenges To Adopting Gamification İn English Foreign Language Teaching

 • Yazar Adı Demirbilek Muhammet, Talan Tarık, Alzouebı Khadeegha
 • ISSN 2689-2758
 • DOI https://dx.doi.org/10.46328/ijte.358
 • Dergi Adı International Journal of Technology in Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 10
 • Yıl 2022
 • Cilt 5
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Escı, Erıc Özgün Makale Elektronik

The Effects Of Augmented Reality Applications On Secondary Students ' Academic Achievement İn Science Course

 • Yazar Adı Talan Tarık, Yılmaz Zeynel Abidin, Batdı Veli
 • ISSN 2149-214X
 • DOI https://dx.doi.org/10.21891/jeseh.1193695
 • Dergi Adı Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH)
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 10
 • Yıl 2022
 • Cilt 8
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Journals Indexed İn Eric Özgün Makale Elektronik

Augmented Reality İn Stem Education: Bibliometric Analysis

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 2689-2758
 • DOI https://dx.doi.org/10.46328/ijte.136
 • Dergi Adı International Journal of Technology in Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 9
 • Yıl 2021
 • Cilt 4
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Escı, Erıc Özgün Makale Elektronik

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Durumlarının İncelenmesi

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 2146-9199
 • Dergi Adı Journal of Research in Education and Teaching
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 8
 • Yıl 2021
 • Cilt 10
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Sıs, Drjı, Oajı, Asos, Acarindex Özgün Makale Elektronik

Artificial Intelligence İn Education: A Bibliometric Study

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 2148-9955
 • DOI https://dx.doi.org/10.46328/ijres.2409
 • Dergi Adı International Journal of Research in Education and Science
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 5
 • Yıl 2021
 • Cilt 7
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Journals Indexed İn Eric Özgün Makale Elektronik

Bibliometric Analysis Of The Research On Seamless Learning

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 2689-2758
 • DOI https://dx.doi.org/10.46328/ijte.113
 • Dergi Adı International Journal of Technology in Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 5
 • Yıl 2021
 • Cilt 4
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Escı, Erıc Özgün Makale Elektronik

The Effect Of Computer-supported Collaborative Learning On Academic Achievement: A Meta-analysis Study

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 2147-611X
 • DOI https://dx.doi.org/10.46328/ijemst.1243
 • Dergi Adı International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 5
 • Yıl 2021
 • Cilt 9
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Escı, Erıc, Scopus Özgün Makale Elektronik

Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık ve Bilgi Güvenliği Farkındalığı Seviyelerinin İncelenmesi

 • Yazar Adı Talan Tarık, Aktürk Cemal
 • ISSN 2149-2786
 • DOI https://dx.doi.org/10.33437/ksusbd.668255
 • Dergi Adı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 4
 • Yıl 2021
 • Cilt 18
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Elektronik

Meta-analytic And Meta-thematic Analysis Of Digital Storytelling Method

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 1308-7177
 • DOI https://dx.doi.org/10.14686/buefad.706231
 • Dergi Adı Bartın University Journal of Faculty of Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 2
 • Yıl 2021
 • Cilt 10
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Elektronik

Fen Bilgisi Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşım Uygulamalarının Karma-meta Yöntem İle Analizi

 • Yazar Adı Batdı Veli, Öztaş Cansu, Talan Tarık
 • ISSN 1305-0060
 • DOI https://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.2021.175
 • Dergi Adı Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 12
 • Yıl 2021
 • Cilt 1
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Sobıad, Research Bible, Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale Elektronik

The Effect Of Educational Robotic Applications On Academic Achievement: A Meta-analysis Study

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 2651-5369
 • DOI https://dx.doi.org/10.46328/ijtes.242
 • Dergi Adı International Journal of Technology in Education and Science
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 1
 • Yıl 2021
 • Cilt 5
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Journals Indexed İn Eric Özgün Makale Elektronik

The Effect Of Simulation Technique On Academic Achievement: A Meta-analysis Study

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 2651-5369
 • DOI https://dx.doi.org/10.46328/ijtes.141
 • Dergi Adı International Journal of Technology in Education and Science
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 1
 • Yıl 2021
 • Cilt 5
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Journals Indexed İn Eric Özgün Makale Elektronik

Eğitsel Robotik Uygulamaları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 2667-4874
 • DOI https://dx.doi.org/10.33308/26674874.2020342177
 • Dergi Adı Yaşadıkça Eğitim Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 9
 • Yıl 2020
 • Cilt 34
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Elektronik

Investigation Of The Studies On The Use Of Scratch Software İn Education

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 2146-8249
 • DOI https://dx.doi.org/10.30786/jef.556701
 • Dergi Adı Journal of Education and Future
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 7
 • Yıl 2020
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Escı Özgün Makale Elektronik

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Eğilimlerinin ve Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Malatya İli Örneği

 • Yazar Adı Talan Tarık, Kalınkara Yusuf
 • ISSN 2149-4495
 • Dergi Adı Journal of Instructional Technologies & Teacher Education
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 6
 • Yıl 2020
 • Cilt 9
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi, Asos İndeks, Eurasian Scientific Journal Index, Index Copernicus Özgün Makale Elektronik

Efficiency Of Digital And Non-digital Educational Games: A Comparative Meta-analysis And A Meta-thematic Analysis

 • Yazar Adı Talan Tarık,doğan Yunus,batdı Veli
 • ISSN 1539-1523
 • DOI https://dx.doi.org/10.1080/15391523.2020.1743798
 • Dergi Adı Journal of Research on Technology in Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 10
 • Yıl 2020
 • Cilt 52
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Sscı Özgün Makale Elektronik

Evaluating The Flipped Classroom Model Through The Multi-complementary Approach

 • Yazar Adı Talan Tarık,batdı Veli
 • ISSN 1302-6488
 • DOI https://dx.doi.org/10.17718/tojde.803351
 • Dergi Adı Turkish Online Journal of Distance Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 10
 • Yıl 2020
 • Cilt 21
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Escı, Erıc, Scopus Özgün Makale Elektronik

The Effect Of Mobile Learning On Learning Performance: A Meta-analysis Study

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 2148-7561
 • DOI https://dx.doi.org/10.12738/jestp.2020.1.006
 • Dergi Adı Educational Sciences: Theory Practice
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 1
 • Yıl 2020
 • Cilt 20
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Scopus, Erıc Özgün Makale Elektronik

An Analysis Of Students Views On Flipped Classroom

 • Yazar Adı Talan Tarık,gülseçen Sevinç
 • ISSN 2146-7978
 • DOI https://dx.doi.org/10.2399/yod.18.048
 • Dergi Adı Yuksekogretim Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 12
 • Yıl 2019
 • Cilt 9
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Escı Özgün Makale Elektronik

Augmented Reality Applications: A Meta-analysis And Thematic Analysis

 • Yazar Adı Batdı Veli,talan Tarık
 • ISSN 2147-2858
 • DOI https://dx.doi.org/10.19128/turje.581424
 • Dergi Adı Turkish Journal of Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 10
 • Yıl 2019
 • Cilt 8
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Escı, Erıc Özgün Makale Elektronik

Meta-analytic And Meta-thematic Analysis Of Stem Education

 • Yazar Adı Batdı Veli,talan Tarık,semerci Çetin
 • ISSN 2147-611X
 • Dergi Adı International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 10
 • Yıl 2019
 • Cilt 7
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Escı, Erıc, Scopus Özgün Makale Elektronik

The Effect Of A Flipped Classroom On Students ' Achievements, Academic Engagement And Satisfaction Levels

 • Yazar Adı Talan Tarık,gülseçen Sevinç
 • ISSN 1302-6488
 • DOI https://dx.doi.org/10.17718/tojde.640503
 • Dergi Adı Turkish Online Journal of Distance Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 10
 • Yıl 2019
 • Cilt 20
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Escı, Erıc, Scopus Özgün Makale Elektronik

The Effect Of Social Media Multitasking On Classroom Performance

 • Yazar Adı Demirbilek Muhammet,talan Tarık
 • ISSN 1469-7874
 • DOI https://dx.doi.org/10.1177/1469787417721382
 • Dergi Adı Active Learning in Higher Education
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 7
 • Yıl 2018
 • Cilt 19
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Sscı Özgün Makale Elektronik

Ters-yüz Sınıf ve Harmanlanmış Öğrenmede Öğrencilerin Öz-düzenleme Becerilerinin ve Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi

 • Yazar Adı Talan Tarık,gülseçen Sevinç
 • ISSN 1309-4653
 • Dergi Adı Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 12
 • Yıl 2018
 • Cilt 9
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
 • abahtar_kelime Dönüştürülmüş Sınıf Modeli,Harmanlanmış Öğrenme,Öz-Düzenleme Becerisi,Öz-Yeterlik Algısı
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Elektronik

Fen-edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fatih Projesine İlişkin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

 • Yazar Adı Talan Tarık
 • ISSN 2618-5954
 • Dergi Adı Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 12
 • Yıl 2017
 • Cilt 1
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Eurasian Scientific Journal Index, Index Copernicus, Cosmos Impact Factor Özgün Makale Elektronik

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fatih Projesine Yönelik Görüşleri: Farkındalık, Öngörü ve Beklentiler

 • Yazar Adı Korkmaz Adem,talan Tarık,büyükgöze Selma
 • ISSN 2458-9373
 • Dergi Adı Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 12
 • Yıl 2017
 • Cilt 3
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, Türk Eğitim İndeksi, Drjı, Esjı, Journals Impact Factor, Scientific Indexing Service, Open Access Journals, Özgün Makale Elektronik

The Effects On Perception Of Social Networking Use Of University Academicians And Students

 • Yazar Adı Talan Tarık,korkmaz Adem
 • ISSN 2148-7278
 • Dergi Adı GLOKALde
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 1
 • Yıl 2017
 • Cilt 3
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Ae Global Index Infobase Index Özgün Makale Elektronik

Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımında Güvenlik Farkındalığı

 • Yazar Adı Talan Tarık, Aktürk Cemal, Korkmaz Adem, Gülseçen Sevinç
 • ISSN 2149-2921
 • Dergi Adı İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi (AUZED)
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 10
 • Yıl 2015
 • Cilt 2
 • Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Eğitim/Öğretim Teknolojileri>Eğitim Programları ve Öğretim
Ulusal Hakemli Endekste Taranmıyor Özgün Makale Basılı