Yönetilen Tezler

Yıl Yazar Tez Adı Durum Üniversite
2023 Mehmet Tahir GÜNDÜZ Endülüs tefsir kültüründe ehl-i kitapla ilişkiler Tamamlandı Atatürk Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2021 Halil İbrahim KARAARSLAN Kur'ân'da ikili anlatım üslûbu ve dinî eğitimdeki önemi Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2021 Kadri OGUL Âlûsî'nin Rûhu'l-me'ânî tefsiri ekseninde Müşkilü'l-kur'ân Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2020 Mehmet Tahir GÜNDÜZ Endülüs Tefsir Kültüründe Ehl-i Kitapla İlişkiler Devam Ediyor Atatürk Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2019 Hüseyin POLAT Oryantalistlerin Kur'ân vahyini tarihlendirme çalışmaları- Alman öncüler: Gustav Weil ve Theodor Nöldeke örneği ? Tamamlandı Atatürk Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2019 İsmail YILMAZ - Negatif gelir vergisi özelinde- zekâtın modern vergi teorisi ile mukayesesi Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2018 Remzi YARBA Modern Tefsirler Bağlamında Kur'an'ın Ana Maksatları Devam Ediyor Atatürk Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2018 Murat ORAL Mâverdî ve İbnu'l-Cevzî'nin tefsir yaklaşımlarının mukayesesi Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2018 Şaban KONDİ Kur'an'ın tarihi ve korunmuşluğu Bâkıllânî'nin el-İntisâr li'l-Kur'ân örneği Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2017 Mustafa KESKİN Kur'an'da h-k-m kökünün semantik analizi Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2014 Muhammed ERSÖZ Kur'an'ın dil yapısı ve Kur'an kelimelerinin terimleşmesi Tamamlandı Atatürk Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2012 Ali ŞİMŞEK Kur'an'ın İnsanı İnşa Süreci "Mekke Dönemi Örneği" Tamamlandı Atatürk Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yıl Yazar Tez Adı Durum Üniversite
2023 Meryem ATILGAN Kur'an'ın sunduğu eğitsel metotların öğrenme-öğretme strateji ve kuramlarıyla ilişkilendirilmesi Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2023 Meryem Zeynep KAYA -Örnek sureler ekseninde- çocuklara yönelik meal ve tefsir çalışmalarının gerekliliği Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2021 Esra Selcen CAN Kur'an perspektifinden ahlakın aktüel değeri Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2020 Ekrem SOLMAZ İroni üslubu ve Kur'ân-ı Kerim'de kullanımı Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2020 Abdulrahman ZAKKOUR Ebû Amr ed-Dânî'nin Kur'ân ilimlerindeki etkileri ve telif yöntemleri Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2017 İbrahim KÖÇ Tahir b. Aşûr'un Kur'an'ın nüzûl sürecine ve esbâb-ı nüzûle yaklaşımı Tamamlandı Atatürk Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2017 Iman ALMOHMAD Taberî ve Kâsımî tefsirlerinde "Ayet" kavramı (Karşılaştırmalı inceleme) Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2014 Abdulsamet ŞEN Hz. Peygamber'in Kur'an öğretme metodu Tamamlandı Atatürk Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2014 Hayrunnisa BAKIRCI Kur'an'da ferdi ahlak ilkeleri Tamamlandı Atatürk Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2013 Sadettin GÜRMAN Vahiy sürecinde değişen sosyal hayat Tamamlandı Atatürk Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü
2012 Jolaman BULAN Kur'an'ın tercüme problemleri ve bazı surelerin Kazakça örnek meâli Tamamlandı Atatürk Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü