Bildirilerim

#

Bilimsel Tefsirin Tarihi Süreci ve Eleştirisi

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Kur'an ve Pozitif Bilim
 • Tarih 12.12.2020 -
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 31.12.2020
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı

Bilimsel Tefsir 'in Tarihî Arka Planı

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Din Bilim İlişkisi: Tefsir Sempozyumu
 • Tarih 23.11.2018 -
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 02.10.2019
 • Alan Bilgisi Temel Alan>
Ulusal Tam metin bildiri Basılı

Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu 'nun "ilahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Toplumun Dini Hayatındaki Yeri" Tebliğinin Müzakeresi

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı 120. YILINDA İLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİ ÇALIŞTAYI
 • Tarih 12.12.2020 -
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 27.07.2021
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı

The City, Refugees And University: The Case Of Gaziantep

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Access Health Journal
 • Tarih 16.09.2018 - 19.09.2018
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 15.05.2019
 • Alan Bilgisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı

El-luğatu '-arabiyye Fi Türkiya

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı el-Mu?temeru?d-Duvelî li?l-Luğati?l-Arabiyye
 • Tarih 18.04.2018 - 21.04.2018
 • Yayın Dili Adı Arapça
 • Basım Tarihi 30.04.2018
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı+Elektronik

Önsöz

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Gaziantep Alimleri ve Gaziantep?te Dini Hayat
 • Tarih 14.10.2016 - 15.10.2016
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 01.12.2017
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı

Bilimci Söylem ve Tefsir Tezlerine Yansımaları

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Kuran Araştırmalarında Akademik Tezler Sempozyumu
 • Tarih 23.11.2017 - 26.11.2017
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Tam metin bildiri

Kur An I Hayatın Merkezine Yerleştirmek

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Kur?an?ı Anlama Sempozyumu
 • Tarih 14.10.2010 - 16.10.2010
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 01.03.2017
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı

Et Tefsiru L İlmi Tarih ve Nakd

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Uluslararası Kur?an?a Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Şuayb ed-Dukkali Üniversitesi, Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi
 • Tarih 19.04.2011 - 21.04.2011
 • Yayın Dili Adı Arapça
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Tam metin bildiri

Kur An In Bilimsel Veriler Işığında Yorumlanmasına Eleştirel Bir Yaklaşım

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Tarihten Günümüze Kur?an?a Yaklaşımlar
 • Tarih 12.05.2010 - 13.05.2010
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 01.06.2010
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Tam metin bildiri Basılı

Kentlerin Özgül Farklılıklarının Ortadan Kalktığı Bir Süreçte Gaziantep Uleması ve Gaziantepte Dini Hayat

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Gazianatep Uleması ve Gaziantepte Dini Hayat
 • Tarih 14.10.2016 - 15.10.2016
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Tam metin bildiri

Batı İle Münasebet Ekseninde Modern Dönemde Kur An Yorumu

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi?nce düzenlenen Kur?an & Tefsir Etkinlikleri
 • Tarih 11.05.2007 - 13.05.2007
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 01.01.2007
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Tam metin bildiri Basılı

Zekatın Kur An I Kerim De Kavramsal Çerçevesi

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur'an ve Sünnette Zekat
 • Tarih 17.10.2007 - 18.10.2007
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 01.01.2008
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Tam metin bildiri Basılı

Yeni Bir Perspektif İhtiyacı

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu
 • Tarih 22.10.2016 -
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Tam metin bildiri

İstikametu Salahaddin El Eyyubi ve İhtimamuhu Bi Ş Şeriati L İslamiyye

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Etkinlik Adı Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu
 • Tarih 23.09.2016 - 25.09.2016
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Tam metin bildiri