Makalelerim

#

Türkiye 'xxnin Ortadoğuya Açılan Eğitim Kapısı Gaün

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • ISSN 333
 • Dergi Adı GAÜNDEM
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Yıl 2020
 • Cilt 3
 • Alan Bilgisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale Basılı

Din Dini Bilgi Ayrımı Ekseninde Geleneğin Ne Liği ve Değersel Boyutu

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Dergi Adı İlahiyat akademi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Yıl 2015
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli Diğer Özgün Makale

Kitab I Mukaddes İ Mitolojik Unsurlardan Arındırma Çabası ve Kur An Kıssalarının Tarihî Gerçekliği

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • ISSN 1306-7044
 • Dergi Adı İslami İlimler Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 1
 • Yıl 2014
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Hakemli Diğer Özgün Makale Basılı

Değişim Süreci Açısından Kur An Yorumu Üzerine

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Dergi Adı İslamiyat
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Yıl 2014
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli Diğer Özgün Makale

On Modernity Islamic World And Interpretation Of Quran

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Dergi Adı Avrupa İslam Üniversitesi (Islamic University of Europe) İslam Araştırmaları Dergisi,
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Yıl 2011
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Hakemli Diğer Özgün Makale

Çevre Sorunu ve Kur 'ân 'ın Çevreye Yaklaşımı

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • ISSN 1300-8498
 • Dergi Adı Diyanet İlmî Dergi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 12
 • Yıl 2008
 • Cilt 4
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir
Uluslararası Hakemli Tr Dizin Özgün Makale

Geleneğin Ne Liği ve Değersel Boyutu Üzerine

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • ISSN 2630-5550
 • Dergi Adı Marife
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 1
 • Yıl 2008
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Hakemli Diğer Özgün Makale

Çevre Sorunu ve Kur An In Çevreye Yaklaşımı

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Dergi Adı Diyanet İlmi Dergi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Yıl 2008
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli Diğer Özgün Makale

Kur An Da Zekat Kavramının Etimolojik ve Semantik Analizi

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Dergi Adı Fakültesi Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Yıl 2007
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli Diğer Özgün Makale

Kur An In İ Caz Yönleriyle İlgili Geleneksel ve Çağdaş Görüşlere Genel Bir Bakış

 • Yazar Adı Demir Şehmus,yılmaz Hasan
 • Dergi Adı EKEV Akademi Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Yıl 2004
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli Diğer Özgün Makale

Kur Ani Konu Kavram ve Sure Tefsirine Metodik Bir Yaklaşım

 • Yazar Adı Demir Şehmus,yılmaz Hasan
 • Dergi Adı EKEV Akademi Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Yıl 2003
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli Diğer Özgün Makale

İnsanları ve Cinleri Ancak Bana İbadet Etsinler Diye Yarattım Ayetinin Anlam ve Yorumu Üzerine

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Dergi Adı Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Yıl 2001
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli Diğer Özgün Makale

Kur An Bütünlüğü İçinde İnsanın Servet ve Mal Karşısındaki Konumu

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Dergi Adı EKEV Akademi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Yıl 2001
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli Diğer Özgün Makale

Kur 'ân 'da Ahiret-dünya ve Dünya Hayatı

 • Yazar Adı Demir Şehmus
 • Dergi Adı EKEV
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Yıl 1998
 • Cilt 1
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Uluslararası Hakemli Ebsco Özgün Makale Basılı