Bildirilerim

#

The Role Of Mycobacterial İnfections İn Keratitis Cases İn Cukurova Region, Turkey

 • Yazar Adı Nağıyev Toğrul,uckayabası Alı,kayar Mediha Begüm,yarar Emel,yakıcı Gülfer,karslı Fırat,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı ESM 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology
 • Tarih 25.06.2017 - 28.06.2017
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 25.06.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Investigation Of The Changes İn İncidence And Resistance Rates Of Mycobacterium Tuberculosis İn The Last 6 Years Of Cukurova, The Strategic Region Of Southern Turkey

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm,yakıcı Gülfer,yarar Emel,karslı Fırat,uckayabası Alı,bozok Taylan,nağıyev Toğrul,hulya Sımsek,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı ESM 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology
 • Tarih 25.06.2017 - 28.06.2017
 • Ülke Hırvatistan
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 25.06.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Primer Anti-tüberküloz İlaçlara Dirençli ve Duyarlı Mycobacterium Tuberculosis İzolatlarında Pirazinamid Direnci İle İlişkili Pnca, Rpsa ve Pand Gen Mutasyonlarının Araştırılması

 • Yazar Adı Özgür Didem, Tezcan Ülger Seda, Kayar Mediha Begüm, Biçmen Can, Aslantürk Ahmet, Aslan Gönül
 • Etkinlik Adı Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu
 • Tarih 28.11.2019 - 30.11.2019
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.11.2019
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Investigation Of Pyrazinamide Resistance İn Drug Resistant Mycobacterium Tuberculosis Complex İn Turkey

 • Yazar Adı Özgür Didem,ülger Mahmut,kayar Mediha Begüm,tezcan Ülger Seda,ersoy Leyla,aslan Gönül,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology
 • Tarih 25.06.2017 - 28.06.2017
 • Ülke Hırvatistan
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 28.06.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Uzmanı İle Tartışalım - Sağlıklı Bireylerde Dövme Sonrası Tüberküloz Dışı Mikobakteri Cilt Enfeksiyonları

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm
 • Etkinlik Adı XL. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi
 • Tarih 16.11.2022 -
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 16.11.2022
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Molecular Typing Of Mycobacterium Tuberculosis İsolates From South Parts Of Turkey / Cukurova Region Based On IS6110 Element Polymorphism Usıng Rflp Analysis

 • Yazar Adı Oral Zeytinli Ülkü, Karacalı Tunç Ayşe, Kayar Mediha Begüm, Bozok Taylan, Yakıcı Gülfer, Marzi Mahdi, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı European Society of Mycobacteriology 33th Annual Congress
 • Tarih 01.07.2012 - 01.04.2012
 • Ülke Romanya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 01.04.2012
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Bir Üniversite Hastanesinden İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleks İzolatlarının Moleküler Yöntemler İle Genotiplendirilmesi

 • Yazar Adı Biltekin Nurcihan,ülger Mahmut,kayar Mediha Begüm,yakıcı Gülfer,tezcan Ülger Seda,aslan Gönül,delialioğlu Nuran,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu
 • Tarih 28.11.2019 - 30.11.2019
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.11.2019
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Molecular Genotyping And Drug Resistance Profiles Of Mycobacterium Tuberculosis Complex ( Mtbc ) Clinical İsolates İn Adiyaman Province Of Turkey

 • Yazar Adı Tarhan Gülnur,yakıcı Gülfer,kayar Mediha Begüm,akgün Sadık,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 38thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
 • Tarih 25.06.2017 - 28.06.2017
 • Ülke Hırvatistan
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 26.06.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Distribution Of Rpob Mutations And Evaluating Of Mıc Values Among Rifampin Resistant M Tuberculosis Strains From Cukurova Region

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm,nağıyev Toğrul,marzi Mehdi,yakıcı Gülfer,yarar Emel,karslı Fırat
 • Etkinlik Adı International Conference on Natural Science and Engineering
 • Tarih 16.03.2016 - 18.03.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 16.03.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Çukurova Bölgesinde İzole Edilen Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Tür Dağılımı ve Antiütüberküloz İlaçlara Direnç Profillerinin Araştırılması

 • Yazar Adı Nağıyev Toğrul, Kayar Mediha Begüm, Yakıcı Gülfer, Bozok Taylan, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 7.Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015, ss.45
 • Tarih 08.05.2015 -
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 08.05.2015
 • Alan Bilgisi Temel Alan>
Ulusal Tam metin bildiri Basılı

Arb Pozitif Balgam Örneklerinde Mycobacterium Tuberculosis Kompleks Suşlarının ve İlaç Direncinin Hızlı Tanısına Multipleks Real-time-pcr Yönteminin Değerlendirilmesi

 • Yazar Adı Nağıyev Toğrul, Yarar Emel, Kayar Mediha Begüm, Güven Gökmen Tülin, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 30. Ankem Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015, ss.74
 • Tarih 06.05.2015 -
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 06.05.2015
 • Alan Bilgisi Temel Alan>
Ulusal Özet bildiri Basılı

Phenotypic And Genotypic İnvestigation Of Multidrug Resistance ( Mdr ) As Well As Extensively Drug Resistance ( Xdr ) İn Mycobacterium Tuberculosis Complex ( Mtbc ) Strains İsolated From Clinical Samples İn Cukurova Region, Turkey

 • Yazar Adı Nağıyev Toğrul, Kayar Mediha Begüm, Bozok Taylan, Yakıcı Gülfer, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 8th İnternational Medical Microbiology Congress Tabriz, Iran 2014., Tebriz, İran, 30 Eylül - 02 Ekim 2014, cilt.14, ss.234
 • Tarih 30.09.2014 -
 • Ülke İran
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 30.09.2014
 • Alan Bilgisi Temel Alan>
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı

Adana Bölge Tüberküloz Laboratuvarına 2011-2014 Yılları Arasında Pulmoner Tüberküloz Şüphesi İle Gönderilen Örneklerin Analizi.

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm, Yakıcı Gülfer, Bozok Taylan, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvara Dayalı Sürveyansı Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye
 • Tarih 18.09.2014 -
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 18.09.2014
 • Alan Bilgisi Temel Alan>
Ulusal Tam metin bildiri Basılı

Molecular Analysıs Of Clınıcal Specımens Of Carbapenem Resıstance In Gram Negatıve Bacıllı

 • Yazar Adı Marzi Mahdi, Bozok Taylan, Güven Gökmen Tülin, Kayar Mediha Begüm, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 15th International Congress of Microbiology, Tahran, İran, 26 - 28 Ağustos 2014, cilt.1, sa.93, ss.93
 • Tarih 28.08.2014 -
 • Ülke İran
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 28.08.2014
 • Alan Bilgisi Temel Alan>
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı

Determination Of Sensitivity To Major And Minor Antituberculosis Drugs Of Mycobacterium Tuberculosis Strains İsolated From Sputum Samples İn Cukurova University Region.

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm, Çalık Sitti, Bozok Taylan, Marzi Mahdi, Yakıcı Gülfer, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı European Society of Mycobacteriology 33th Annual Congress
 • Tarih 01.07.2012 -
 • Ülke Romanya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 01.07.2012
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Nontuberculous Mycobacteria İnfections İn Cukurova Region, Turkey.

 • Yazar Adı Bozok Taylan, Kayar Mediha Begüm, Yakıcı Gülfer, Marzi Mahdi, Güran Mümtaz, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı European Society of Mycobacteriology 33th Annual Congress
 • Tarih 01.07.2012 -
 • Ülke Romanya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 01.07.2012
 • Alan Bilgisi Temel Alan>
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Molecular Typing Of Mycobacterium Tuberculosis İsolates From South Parts Of Turkey / Cukurova Region Based On IS6110 Element Polymorphism Usıng Rflp Analysis

 • Yazar Adı Oral Zeytinli Ülkü, Karacalı Tunç Ayşe, Kayar Mediha Begüm, Bozok Taylan, Yakıcı Gülfer, Marzi Mahdi, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı European Society of Mycobacteriology 33th Annual Congress
 • Tarih 01.07.2012 -
 • Ülke Romanya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 01.07.2012
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Comparison Of Rapid Colorimetric Method, Proportion Method And BACTEC460 Tb System For Testing Susceptibility Of M. Tuberculosis To Rifampine And Isoniaside

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm, Oral Zeytinli Ülkü, Karacalı Tunç Ayşe, Soyal Ayben, Nağıyev Toğrul, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı European Society of Mycobacteriology 30th Annual Congress
 • Tarih 05.06.2009 -
 • Ülke Portekiz
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 05.06.2009
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Vaca Alleles And Caga Distribution Of H-pylori Strains Colonized İn Gastric Biopsy Samples

 • Yazar Adı Köksal Fatih, Serin Mehmet Sami, Çolakoğlu Salih, Kayar Mediha Begüm, Yetgin Mesut, Nağıyev Toğrul, Miraloğlu Meral
 • Etkinlik Adı 6th European Congress of Chemotherapy and Infection/24th Interdisciphinary Meeting of Chimiotherapie Anit-Infections, Paris, Fransa, , cilt.24, ss.198
 • Tarih 01.12.2004 -
 • Ülke Fransa
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 01.12.2004
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı

Leishmaniosis Kongresi Sonrası Türkiyedeki Durum Değerlendirmesi

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı XIV. Ulusal Parazitoloji kongresi, İzmir, Türkiye
 • Tarih 18.09.2005 -
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 18.09.2005
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Ulusal Tam metin bildiri Basılı

Gastrik Biyopsi Örneklerinde Kolonize Helicobacter Pylori Suşlarında Vaca ve Caga Dağılımı

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm, Serin Mehmet Sami, Yetgin Mesut, Miraloğlu Meral, Nağıyev Toğrul, Çolakoğlu Salih, Köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
 • Tarih 19.09.2004 -
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Ulusal Özet bildiri

Adıyaman İlinde İzole Edilen Mycobacterium Bovis İzolatlarının Pzr Tabanlı Epidemiyolojik Yöntemlerle ( Erıc-pzr, Rapd-pzr, Out Pzr )tiplendirilmesi

 • Yazar Adı Şahin Funda,tarhan Gülnur,cinoğlu Halil,yakıcı Gülfer,kayar Mediha Begüm
 • Etkinlik Adı ULUSLARASI MİKOBAKTERİ SEMPOZYUMU
 • Tarih 28.11.2019 - 30.11.2019
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 28.11.2019
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Bir Üniversite Hastanesinden İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleks İzolatlarının Moleküler Yöntemler İle Genotiplendirilmesi.

 • Yazar Adı Biltekin Nurcihan,ülger Mahmut,kayar Mediha Begüm,yakıcı Gülfer,tezcan Ülger Seda,aslan Gönül,delialioğlu Nuran,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu
 • Tarih 28.11.2019 - 30.11.2019
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.11.2019
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Adıyaman İlinde Sığır Tüberkülozu Şüphesi Olan Sığırlarda Mycobacterium Bovis Varlığının Araştırılması ve Epidemiyolojik Tiplendirilmesi

 • Yazar Adı Cinoğlu Halil,tarhan Gülnur,şahin Funda,kayar Mediha Begüm
 • Etkinlik Adı Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu
 • Tarih 28.11.2019 - 30.11.2019
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 28.11.2019
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Mutation Analysis Of Mycobacterial Rpob Genes And Evaluating Mics For Rifampin In Mycobacterium Tuberculosis Strains Isolated From Sputum Samples Of Pulmonary Tuberculosis Patients

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm,bozok Taylan,atılgan Adnan,yakıcı Gülfer,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 36 th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology
 • Tarih 28.06.2015 - 01.07.2015
 • Ülke Letonya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 01.07.2015
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Investigation Of Epidemiological Characteristics And Molecular Mechanisms Of Moxifloxacinresistance İn Mycobacterium Tuberculosis Strains İsolated From Pulmonary Tuberculosis Patients

 • Yazar Adı Bozok Taylan,kayar Mediha Begüm,yakıcı Gülfer,marzi Mahdi,nağıyev Toğrul,yarar Emel,karslı Fırat,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 36 th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology
 • Tarih 28.06.2015 - 01.07.2015
 • Ülke Letonya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 01.07.2015
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Phenotypıc And Genotypıc Investıgatıon Of Multıdrug Resıstance ( Mdr ) And Extensıvely Drug Resıstance ( Xdr ) In Mycobacterıum Tuberculosıs Straıns Isolated From Clınıcal Samples In Cukurova Regıon, Turkıye

 • Yazar Adı Nağıyev Toğrul,eker Emel,kayar Mediha Begüm,kohansal Ferhad,yakıcı Gülfer,bozok Taylan,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 36 th Annual Congressof the European Society of Mycobacteriology
 • Tarih 28.06.2015 - 01.07.2015
 • Ülke Letonya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 28.06.2015
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Comparison Of Rapid Colorimetric Method, Proportion Method And BACTEC460 Tb System For Testing Susceptibility Of M. Tuberculosis To Rifampine And İsoniaside. Turkey,

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm,oral Zeytinli Ülkü,karacalı Tunç Ayşe,soyal Ayben,nağıyev Toğrul,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı European Society of Mycobacteriology 30th Annual Congress
 • Tarih 05.07.2009 - 05.07.2009
 • Ülke Portekiz
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 05.07.2009
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Detection Of Clonal Complexity İn Clinical M. Tuberculosis İsolates By Mıru Vntr İn Cukurova Region, Turkey

 • Yazar Adı Oral Zeytinli Ülkü,kayar Mediha Begüm,karacalı Tunç Ayşe,şahan Kipalev Arzu,yula Erkan,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı European Society of Mycobacteriology 30th Annual Congress
 • Tarih 05.07.2009 - 08.07.2009
 • Ülke Portekiz
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 08.07.2009
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Nontuberculous Mycobacteria İnfections İn Cukurova Region, Turkey.

 • Yazar Adı Bozok Taylan,kayar Mediha Begüm,yakıcı Gülfer,marzi Mahdi,guran Mumtaz,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı European Society of Mycobacteriology 33th Annual Congress
 • Tarih 01.07.2012 -
 • Ülke Romanya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 01.07.2012
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Determination Of Sensitivity To Major And Minor Antituberculosis Drugs Of Mycobacterium Tuberculosis Strains İsolated From Sputum Samples İn Cukurova University Region.

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm,çalık Sitti,bozok Taylan,marzi Mahdi,yakıcı Gülfer,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı European Society of Mycobacteriology 33th Annual Congress
 • Tarih 01.07.2012 - 04.07.2012
 • Ülke Romanya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 04.07.2012
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Association Of Expression Of Negative Regulators Of Human Innate Immune Response With Susceptibility To Tuberculosis İn Turkish Population

 • Yazar Adı Eker Emel,nağıyev Toğrul,kayar Mediha Begüm,üçkayabaşı Ali,yakıcı Gülfer,karslı Fırat,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 39th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology
 • Tarih 01.07.2018 - 04.07.2018
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 04.07.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

ST2, Tollıp And Sıgırr Are Potential Biomarkers For The Determination Of Susceptibility To Tuberculosis

 • Yazar Adı Nağıyev Toğrul,eker Emel,kayar Mediha Begüm,üçkayabaşı Ali,karslı Fırat,yakıcı Gülfer,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı Uluslararası XXXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
 • Tarih 04.11.2018 - 08.11.2018
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 08.11.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

The Role Of Mycobacterıal Infectıons In Keratıtıs Cases

 • Yazar Adı Nağıyev Toğrul,üçkayabaşı Ali,kayar Mediha Begüm,erdem Elif,yarar Emel,karslı Fırat,harbiyeli İbrahim İnan,yağmur Meltem,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT
 • Tarih 23.10.2017 - 25.10.2017
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 25.10.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Prevalence Of Turkey 's Major Spoligotype-based Families T1 And Tur And Their Association With Drug Resistance İn South Of Turkey

 • Yazar Adı Yakıcı Gülfer,sola Chrıstophe,refregier Guislaine,conceiço Emilyn,kayar Mediha Begüm,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı ESM 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology
 • Tarih 25.06.2017 - 28.06.2017
 • Ülke Hırvatistan
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 25.06.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Detectıon Of Rıfampıcıne And Isonıazıde Resıstance In Mycobacterıum Tuberculosıs Multı Pcr Sscp

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm,yakıcı Gülfer,yarar Emel,nağıyev Toğrul,karslı Fırat,üçkayabaşı Ali,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress
 • Tarih 26.10.2016 - 28.10.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 26.10.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Non Ülser Dispepsili Hastalardan İzole Edilen Helicobacter Pylori Suşlarında Vaca Genotiplerinin Caga ve Cage Genleri İle İlişkisi

 • Yazar Adı Nağıyev Toğrul,kandemir Tülay,güven Gökmen Tülin,kayar Mediha Begüm,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress
 • Tarih 26.10.2016 - 28.10.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 26.10.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Genotyping Of Non Tuberculous Mycobacteria Which Has Been İsolated From Cukurova Region Between 2011 And 2015 Years

 • Yazar Adı Yarar Emel,nağıyev Toğrul,kayar Mediha Begüm,yakıcı Gülfer,karslı Fırat,üçkayabaşı Ali,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress
 • Tarih 26.10.2016 - 28.10.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 26.10.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Çukurova Bölgesinde Balgam Örneklerinden İzole Edilen Mycobacterıum Tuberculosıs Complex Suşlarının Spoligotipleme Yöntemi İle Moleküler Epidemiyolojisinin Araştırılması

 • Yazar Adı Yakıcı Gülfer,kayar Mediha Begüm,nağıyev Toğrul,yarar Emel,karslı Fırat,üçkayabaşı Ali,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress
 • Tarih 26.10.2016 - 28.10.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 26.10.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Pulmoner Tu Berku Lozlu Hastalardan I Zole Edı Len Mycobacterıum Tuberculosıs Kompleks Sus Larının Tb Sprınt I Le I Ncelenmesı

 • Yazar Adı Yakıcı Gülfer,sola Cristophe,guislaine Refregier,kayar Mediha Begüm,emiyline Conceiçao
 • Etkinlik Adı 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, International Symposium on Parasitic Zoones
 • Tarih 16.11.2016 - 20.11.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Ulusal Özet bildiri Elektronik

Combination Of Anti Tuberculosis Drugs With Vitamin C Against To Mdr Mycobacterium Tuberculosis Strains

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm
 • Etkinlik Adı 37th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology
 • Tarih 03.07.2016 - 06.07.2016
 • Ülke İtalya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 03.07.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Determination Of Molecular Epidemiological Characteristics Of Brucella Melitensis Strains Isolated From Abortion Samples From Ruminant Livestock Herds

 • Yazar Adı Nağıyev Toğrul,güven Gökmen Tülin,kayar Mediha Begüm,aslan Süleyman,kandemir Tülay,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı International Conference on Natural Science and Engineering
 • Tarih 16.03.2016 - 20.03.2106
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 16.03.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Detection Of Microrna Expression Levels İn Peripheral Plasma And Mononuclear Cells From Pulmoner Tuberculosis Patients İn Cukurova Region Turkey

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm,fırat Karslı,yarar Emel,yakıcı Gülfer,mehdi Marzi,üçkayabaşı Ali,nağıyev Toğrul,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 37th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology
 • Tarih 03.07.2016 - 06.07.2016
 • Ülke İtalya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 03.07.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Genetic Diversity Of Mdr And Non Mdr Mycobacterium Tuberculosis Complex Mtbc Clinical İsolates By Tb Sprınt İn South Southeast Of Turkey

 • Yazar Adı Yakıcı Gülfer,sola Cristophe,glien Refregier,kayar Mediha Begüm,köksal Fatih,emyline Conceiçao
 • Etkinlik Adı 37th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Catania, Sicily, Catania, ITALYA
 • Tarih 03.07.2016 - 06.07.2016
 • Ülke İtalya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 03.07.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Detection Of Possible Role Of İncetions The Aetiology Of Psychiatric Disorders By Serologycal Methods İn Cukurova Region Turkey

 • Yazar Adı Marzi Mehdi,kayar Mediha Begüm,güven Gökmen Tülin,yarar Emel,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 26. ECCMID, Amsterdam, HOLLANDA
 • Tarih 09.04.2016 - 12.04.2016
 • Ülke Hollanda
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 09.04.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Cukurova Bolgesınden Izole Edılen Mdr M Tuberculosıs Suslarının Rpob Mutasyonları ve Mıc Oranlarının Karsılastırılması

 • Yazar Adı Kayar Mediha Begüm,yakıcı Gülfer,nağıyev Toğrul,yarar Emel,karslı Fırat,üçkayabaşı Ali,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, International Symposium on Parasitic Zoones
 • Tarih 16.11.2016 - 20.11.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 16.11.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Ulusal Özet bildiri Elektronik

Çukurova Bolgesındekı Akcıger Tuberkulozlu Hastalarda Plazma ve Mononukleer Hucrelerın Mıkrorna Duzeylerının Incelenmesı

 • Yazar Adı Karslı Fırat,kayar Mediha Begüm,nağıyev Toğrul,yarar Emel,yakıcı Gülfer,üçkayabaşı Ali,köksal Fatih
 • Etkinlik Adı 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 9. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, International Symposium on Parasitic Zoones
 • Tarih 16.11.2016 - 20.11.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 20.11.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Ulusal Özet bildiri Elektronik