Projelerim

#

Şanlıurfa Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı

 • Proje Ekip AKIN YİĞİN (6), AYDIN DAŞ (6), FARUK BOZKAYA (6), HAMZA YALÇİN (6), HİKMET DİNÇ (6), MUSTAFA ÜNAL BOYRAZ (6), MÜCAHİT KAHRAMAN (12), SERAP KILIÇ ALTUN (6) 271140
 • Tarih 24.05.2021 - 31.08.2022
 • Bütçe 2.244.660,00 Türk Lirası
 • Proje Türü Kalkınma Bakanlığı
 • Proje Konusu Şanlıurfa ilinde soy kütüğüne kayıtlı süt ineklerinden toplanacak çiğ süt örneklerinde içerik analizi yapılarak analiz sonuçlarının e-ıslah veri tabanında depolanması, yetiştiricilerin ıslah amaçlı analiz desteklerinden yararlanması, analiz sonuçlarına dayalı yetiştirici ve teknik personel eğitimleri amaçlanmaktadır.
Ulusal Tamamlandı

Serbest Gezen Tavuk Yumurtalarında Esansiyel ve Toksik Elementlerin Icp-ms İle Değerlendirilmesi

 • Proje Ekip HİKMET DİNÇ (6), NİLGÜN PAKSOY (6), SERAP KILIÇ ALTUN (12) 40876
 • Tarih 26.05.2017 - 29.12.2017
 • Bütçe 14.000 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Kurum HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ulusal Tamamlandı

Montafon Irkı İneklerin Çiğ Süt Örnekleri ve Yemlerinde Mineral ve Ağır Metal Düzeylerinin Tespiti

 • Proje Ekip HATİCE KARA (6), HİKMET DİNÇ (6), MEHMET AVCI (6), NİLGÜN PAKSOY (12), SERAP KILIÇ ALTUN (6) 40836
 • Tarih 21.08.2017 - 29.12.2017
 • Bütçe 22.000 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ulusal Tamamlandı

Tunceli Dağ Sarımsağı Allium Tuncelianum Ekstraktlarının Lc Ms Analizi İle Invitro Antikanser Aktivitesinin Ölçülmesi ve Ratlarda Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Patolojik ve Moleküler Genetik Yöntemlerle Belirlenmesi

 • Proje Ekip AKIN YİĞİN (6), HİKMET DİNÇ (6), KASIM TAKIM (12), NİHAT YUMUŞAK (6), ÜNAL YAVUZ (6) 23295
 • Tarih 01.12.2015 - 29.11.2017
 • Bütçe 19960 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Proje Konusu Bu çalışmada, Doğu Anadolu bölgesinde doğal olarak yetişmekte olan, Tunceli Dağ Sarımsağı (A .tuncelianum) özütlerinin, daha önce bilimsel olarak incelenmemiş bazı fitokimyasal bileşiklerinin belirlenmesi, antikanser kapasitesinin in vitro hücre kültürü ortamında tespit edilmesi ve ratlarda yara iyileştirici etkisinin patolojik ve moleküler genetik metodlar ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Tunceli ilinin ovacık ilçesinden toplanan sarımsaklar gerekli ekstraksiyonlar yapılarak LC-MS/MS analizi yapıldı. A .tuncelianum bitkisi gerekli ekstraksiyon işlemlerini takiben, rutin olarak kullanılan hücre hatları ile in vitro antikanser testlerine tabi tutulmuştur. Projenin in vivo çalışma kapsamında 32 adet rat kullanılarak, her grupta 8 adet (n = 8) hayvan olmak üzere 4 grup oluşturuldu. Bu gruplardan biri ekstrelerin uygulandığı, üçü ise kontrol grupları olarak oluşturuldu. Yaraların açıldığı ve Allium tuncelianum uygulandığı ve ekstrakt uygulanmamış ratlardan dokular alındı. RNA izolasyonu ve cDNA yapıldı. Real-Time PCR ile gen ekspresyonları tespit edildi. Histopatoloji çalışması için tüm hayvanlar, uygulamayı takip eden süre sonunda dekapitasyonları yapılarak doku örnekleri alınarak parafinde bloklanıp boyandı. Organ ve dokularda toksikasyona bağlı oluşabilecek patolojik değişiklikler ışık mikroskopta incelendi. Çalışma sonucunda, LC/MS-MS yöntemi kullanılarak 12 bileşik tespit edildi. HPLC (yüksek performanslı sıvı kromatografisi) kullanılarak 7 fenolik bileşik, belirlendi. Toplam fenolik içeriğin yüksek, toplam tanen miktarı düşük ve antioksidan kapasitesi kuvvetli olduğu tespit edildi. Allium tuncelianum etanol ekstraktları (EAT), İnsan Gastrik Karsinoması (HGC-27) ve İnsan Göğüs Adenokarsinoması (DLD-1) hücreleri üzerinde çok az sitotoksik etki göstermesine rağmen, İnsan Servikal Karsinomasında(HeLa) ve İnsan Prostad Karsinoması (PC-3) daha iyi sitotoksik etki göstermiştir. Cerrahi bulgular: Çalışma süresince yaraların tamamında enfeksiyon veya benzer komplikasyonlar gözlenmedi. Sarımsak verilen grubta yara iyileşmesinin, kontrol grublarına göre daha iyi olduğu belirlendi. Genetik Bulgular: TNF ?, TNF ?, IL-2a, IL-8, IL-1 genlerin kantitatif analizinde Tunceli sarımsağı uygulanan ratlardan edilen c-DNA ile hazırlanan standartların ve örneklerin referans gen ve hedef gen amplifikasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştiği görülmüştür.
Ulusal Tamamlandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ş Urfa Mardin ve Gaziantep İllerinde Semt Pazarlarında Açıkta Satılan Çiğ Sütlerdeki Ağır Metal Yoğunluğunun Tespit Edilmesi

 • Proje Ekip HİKMET DİNÇ (12), SERAP KILIÇ ALTUN (6) 187064
 • Tarih 25.02.2016 - 24.11.2016
 • Bütçe 16,999.12 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Kurum HARRAN ÜNİVERSİTESİ
 • Proje Konusu Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa Gaziantep ve Mardin illerindeki çiğ sütlerdeki Cu Zn Cr Ni Cd As ve Pb gibi ağir metallerin miktarlarını belirleyip insan ve hayvan sağlığı açısından potansiyel risklerini ortaya koymaktır
Ulusal Tamamlandı

Tatlı Su Balıklarının Otolitlerinde, Kas ve İç Organlarında Ağır Metal Toksisiteleri İle Metallothionein MT-1 ve MT-2 Expresyonlarının Tespiti

 • Proje Ekip AKIN YİĞİN (6), HİKMET DİNÇ (6), MUHAMMED YAŞAR DÖRTBUDAK (12) 79987
 • Tarih 16.04.2018 - 24.07.2019
 • Bütçe 25.000,00 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Kurum HARRAN ÜNİVERSİTESİ
 • Proje Konusu Bu proje çerçevesinde Fırat ve Dicle Nehirlerinden yakalanarak ilimizde satılan balık türlerinden farklı yaş ve cinsiyette örnekler alınarak laboratuar ortamında dokuları çıkarılarak değişik yöntemlerle analiz edilecek. Analiz sonucu elde edilen verilerden yola çıkılarak balıklarda türe, yaşa ve cinsiyete göre ağır metal birikimleri tespit edilecek. Ayrıca ağır metallerin verdiği zararların en önemli belirteçlerinden biri olan Metallothionein proteinlerinin MT-1 ve MT-2 genlerinin expresyonları tespit edilecektir.
Ulusal Tamamlandı

Farklı Zemin Malzemesi Uygulanan Barınaklarda Yetiştirilen İvesi Irkı Koyunların Süt Verimi ve Süt Kalite Özelliklerinin Araştırılması

 • Proje Ekip AKIN YİĞİN (6), AYDIN DAŞ (6), BESİME DOĞAN DAŞ (6), HİKMET DİNÇ (6), MUSTAFA ÜNAL BOYRAZ (12), MÜCAHİT KAHRAMAN (6) 159119
 • Tarih 14.03.2019 - 22.02.2021
 • Bütçe 375,000.00 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Proje Konusu Zeolit Uygulanan Barınaklarda Yetiştirilen İvesi Irkı Koyunların Süt Verimi ve Süt Kalite Özellikleri
Ulusal Tamamlandı

Ş.urfa İli Çevresel Kirlenmeye Yol Açan Toksik Ağır Metal Kalıntılarının Belirlenmesinde Arıların Biyoindikatör Olarak Kullanılması

 • Proje Ekip HİKMET DİNÇ (12), MEHMET ALİ ÖZCAN (6), MUHAMMED YAŞAR DÖRTBUDAK (6) 187059
 • Tarih 15.02.2019 - 15.02.2020
 • Bütçe 3000 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ulusal Tamamlandı

?karkamış Baraj Gölü 'nde Kafes Balık Yetiştiriciliği İle Üretilen Gökkuşağı Alabalıklarının ( Oncorhynchus Mykiss ) Büyüme Özelliklerinin Araştırılması

 • Proje Ekip AKIN YİĞİN (6), BAHATTİN DÖRTBUDAK (6), ESRA GÖKALP (6), HİKMET DİNÇ (6), MUHAMMED YAŞAR DÖRTBUDAK (12), SEYİT AHMET OYMAK (6), YASİN YAKAR (6) 164402
 • Tarih 13.11.2019 - 12.11.2021
 • Bütçe 75000 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Proje Konusu Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Özellikleri
Ulusal Tamamlandı

Mandragora L. Bitki Türlerinin İçeriklerinin Tespit Edilmesi ve Daphnia Magna Üzerine Toksik Etkisinin Araştırılması

 • Proje Ekip Hasan KARAKAŞ (6), HİKMET DİNÇ (6), MUHAMMED YAŞAR DÖRTBUDAK (12) 153548
 • Tarih 07.05.2019 - 06.05.2020
 • Bütçe 6000 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Proje Konusu Balıklarda değişik gerekçelerde kullanılmakta olan kimyasal anestetik maddelere alternatif oluşturabilecek yeni ve milli maddelerin tespitine yönelik olup, daha düşük maliyetli ve bitkisel olduğu için doğal olarak olumlu etki gösterme potansiyelindeki Mandragora L. (Solaneceae) bitkisinin kullanılmaya uygunluğunun araştırılmasıdır. Mandragora L. (Solaneceae) bitkisinin içeriğinin uygun dozlarda kullanılabilmesi için klinik öncesi aşama olan letal ve toksik dozlarının D. magna (su pireleri) üzerinde belirlenmesi yapılacaktır.
Ulusal Tamamlandı

Tavşanlarda Micromeria Congesta Uçucu Yağ Ekstrakının Yara İyileştirme Üzerine Etkileri İncelenmesi ve Moleküler Genetik Uygulamaları

 • Proje Ekip ABDULHABİB ÖZEL (6), AKIN YİGİT (6), HİKMET DİNÇ (6), MUSTAFA ASLAN (6), NİHAT YUMUŞAK (6), ÜNAL YAVUZ (12) 73261
 • Tarih 01.07.2016 - 05.10.2017
 • Bütçe 19.000.00 Türk Lirası
 • Proje Türü ARAŞTIRMA PROJESİ
 • Kurum HARRAN ÜNİVERSİTESİ
 • Proje Konusu Micromeria congesta uçucu yağları değişik yötemlerle ekstre edilerek sunu yollarla yaralalan kobay bir guruba tavşanlarda haricen sürülerek diger bir guruba ağız yolu ile yedirilerek yara olan yerlerin iyileşme ve antibakteriyal etki özellikleri araştırılmıştır
Ulusal Tamamlandı

Muhteşem Üç Bitki İle Toprak Şenleniyor Kuzular Doyuyor

 • Proje Ekip ADEM ŞAHAN (6), AKIN YİĞİN (6), AYDIN DAŞ (6), BEKİR EROL AK (6), BESİME DOĞAN DAŞ (6), EBRU SAKAR (12), HAMZA YALÇİN (6), HİKMET DİNÇ (6), KASIM TAKIM (6), MEHMET AVCI (6), MUSTAFA ÜNAL BOYRAZ (6), MÜCAHİT KAHRAMAN (6), SABRİ YURTSEVEN (6) 186282
 • Tarih 30.10.2019 -
 • Bütçe 581.965 Türk Lirası
 • Proje Türü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
 • Proje Konusu Bu projede bu yaklaşım esas alınarak yem katkısı olarak kullanacağımız nar kabuğu, çekirdeksiz zeytin posası ve Antep fıstığı kabuğu?nun karaciğer, böbrek, kas ve kemik dokuları başta olmak üzere, endokrin, sindirim ve boşaltım sistemlerinin işleyişi üzerine etkilerini araştırmak üzere literatür kısmında listelenen biyokimyasal bileşiklerin analizi de yapılacaktır.Şanlıurfa?da son yıllarda fazla miktarda oluşan fıstık zeytin ve nar üretimi yan ürünlerinin içerdikleri anti bakteriyel ve tanenler nedeni ile metan azaltıcı ve kaba yem alternatifi olarak Şanlıurfa hayvancılığında kaba yemin yetersiz olduğu dönemlerde alternatif kaba yem olarak kullanılmasında önemli olabilir. Bununla beraber çevre kirliğini önleme ve geri dönüşüm açısından da böyle çalışmalar önemli bir adımdır. Çalışmada, Şanlıurfa bölgesine özgü bazı bitkisel üretim yan ürünlerinden olan zeytin posası, nar ve Antep fıstığı kabuğunun İvesi süt koyunlarındakaba yem olarak samanın belli bir kısmı yerine kullanılmasının etkilerini incelemek amaçlanmaktadır.Projede tarım ve gıda sanayinde büyük ölçüde ortaya çıkan bitkisel atık maddelerini ıutudeğerlendirilmesi için önemli bilgiler elde etmektir. Bu çalışmada temel amaç olarak tarımda ve gıda sanayinde ortaya çıkan nitelikli bitkisel atıklardan geri dönüştürülebilir olanları incelenerek bunların hayvan beslemede sınırlı olan kaba yem ihtiyacını karşılamada etkisini ve potansiyelini ortaya koymaktır.
Ulusal Devam Ediyor