Bildirilerim

#

Şanlıurfa ve Adıyaman İllerinde İçme ve Kullanma Sularının Fizikokimyasal Parametrelerin Araştırılması

 • Yazar Adı Kılıç Altun Serap,paksoy Nilgün,dinç Hikmet
 • Etkinlik Adı 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi
 • Tarih 13.02.2017 - 17.02.2017
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 17.02.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veteriner Biyokimyası
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı

Türkiye 'nin Farklı Bölgelerinde Yetiştirilen Montofon Irkı İneklerin Süt ve Yemlerinde 18 Elementin Analizi

 • Yazar Adı Paksoy Nilgün,avcı Mehmet,kılıç Altun Serap,dinç Hikmet,kara Hatice
 • Etkinlik Adı 1 st INTERNATIONAL VETERINARY BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY CONGRESS
 • Tarih 12.04.2018 - 15.04.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 15.04.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Determination Of Aflatoxin M1 İn Raw Cow Milk And Ultra Hightemperature Treated Uht Milk İn Şanlıurfa And Gaziantep Provinces İn Turkey

 • Yazar Adı Kılıç Altun Serap,gürbüz Semra,dinç Hikmet,set Ebru
 • Etkinlik Adı International Engineering, Science and Education Conference
 • Tarih 01.12.2016 - 03.12.2016
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 13.12.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Gaziantep Sanayi Atık Sularında Arıtma Öncesi ve Sonrası Ağır Metal Düzeyleri

 • Yazar Adı Yılmaz Orhan,dinç Hikmet
 • Etkinlik Adı IV. ULUSAL VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ
 • Tarih 11.09.2013 - 14.09.2013
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.09.2013
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Ulusal Özet bildiri Elektronik

Essential And Toxic Elements İn Raw Cow Milk Collected From Şanlıurfa,gaziantep, And Mardin Provinces Of Turkey

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,kılıç Altun Serap,paksoy Nilgün
 • Etkinlik Adı INTERNATİONAL CONFERENCE ON AGRİCULTURE,FOREST,FOOD SCİENCES AND TECHNOLOGİES
 • Tarih 15.05.2017 - 17.05.2017
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 20.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Şanlıurfa 'da Pestisit Kullanımı

 • Yazar Adı Dinç Hikmet
 • Etkinlik Adı 2. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
 • Tarih 21.06.2019 - 23.06.2019
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 15.07.2019
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı

Presence Of Rotavirus Group A And Human Infection Related Genotypes In The Water Supplies Using With Real-time Pcr Method

 • Yazar Adı Yiğin Akın,demirci Mehmet,dinç Hikmet
 • Etkinlik Adı 7th INTERNATIONAL MATHEMATICS-ENGINEERING-SCIENCE AND HEALTH SCIENCES CONGRESS
 • Tarih 14.06.2019 - 16.06.2019
 • Ülke İtalya
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 15.08.2019
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı+Elektronik

Investigation Of The Effects Of Giardia Lamblia And Cryptosporidium Parvum On Environmental Pollution By Real-time Pcr İn Horse Farms İn South Eastern Anatolia

 • Yazar Adı Yiğin Akın,demirci Mehmet,dinç Hikmet
 • Etkinlik Adı INTERNATİONAL BİODİVERSİTY ECOLOGY SCİENCES SYMPOSİUM
 • Tarih 26.09.2019 - 28.09.2019
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 22.10.2019
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı+Elektronik

Tavşanlarda Micromeria Congesta Bitkisinin Uçucu Yağ Ekstraktının Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Moleküler Genetik Uygulamaları

 • Yazar Adı Yavuz Ünal,dinç Hikmet,yiğin Akın,yumuşak Nihat,aslan Mustafa,yoldaş Atila,özel Abdulhabip,mızraklıdağ Ahmet Selman
 • Etkinlik Adı 4.INTERNATIONAL CONGRESS ON VETERINARY AND ANİMAL SCIENCES
 • Tarih 12.07.2018 - 15.07.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 19.08.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Investigation Of Human Fecal Contamination By Detection Of Bifidobacterium Strains Fermenting Sorbitol İn Drinking Waters By Real-time Pcr Method

 • Yazar Adı Yiğin Akın,demirci Mehmet,dinç Hikmet,dörtbudak Muhammed Yaşar
 • Etkinlik Adı INTERNATIONAL MARINE FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM
 • Tarih 18.10.2018 - 21.10.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 26.10.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı+Elektronik

Acinetobacter Baumanii Suşlarında Gsbl Varlığı İle Birlikte, Shv, Tem ve Ctx-m Genlerinin Araştırılması

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,yiğin Akın,demirci Mehmet
 • Etkinlik Adı ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
 • Tarih 09.05.2018 - 13.05.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 15.05.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Serbest Gezen Tavuk Yumurtalarında 17 Elementin Icp-ms İle Belirlenmesi

 • Yazar Adı Kılıç Altun Serap,paksoy Nilgün,dinç Hikmet,durmaz Hisamettin
 • Etkinlik Adı 1st INTERNATIONAL VETERINARY BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY CONGRESS
 • Tarih 12.04.2018 - 15.04.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 25.04.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Sarımsak Ekstraktının Pseudomonas Aeruginosa Kökenlerine Karşı İn-vitro Antimikrobiyal Etkinliğinin ve Quorum Sensing Sistemi Genlerine Etkisinin İncelenmesi

 • Yazar Adı Demirci Mehmet,dinç Hikmet,yiğin Akın
 • Etkinlik Adı ULUSLARARASI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP KONGRESİ
 • Tarih 19.04.2018 - 22.04.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 01.12.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Bazı Aromatik Bitkilerin Geleneksel Lavaş Peyniri Üretiminde Biosidal Etkileri

 • Yazar Adı Kılıç Altun Serap,dinç Hikmet,durmaz Hisamettin
 • Etkinlik Adı 4.ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ
 • Tarih 25.03.2018 - 29.03.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 30.03.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Atatürk Baraj Gölünün Sularının Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılarak Toksik Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,dörtbudak Muhammed Yaşar
 • Etkinlik Adı 1.ULUSLARARASI GAP GIDA ,TARIM VE VETERİNER BİLİMLERİ KONGRESİ
 • Tarih 29.11.2019 - 01.12.2019
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 30.12.2019
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Investigation Of The In-vitro Effects Of Probiotic Lactobacillus Acidophilus Atcc 4356 Strain On Biofilm Genes Of Candıda Albicans Strains Isolated From Urinary Catheters

 • Yazar Adı Demirci Mehmet,yiğin Akın,dinç Hikmet
 • Etkinlik Adı 1. Uluslararası Gap Matematik - Mühendislik - Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi
 • Tarih 04.10.2018 - 07.10.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 26.10.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Tam metin bildiri Basılı

Turkiye Güneydoğusundan Toplanan Tereyağı Örneklerinde Organik Klorlu Bileşiklerinin Belirlenmesi

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,atmaca Enes,daş Yavuz Kürşad,aksoy Abdurrahman
 • Etkinlik Adı 4.ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ
 • Tarih 25.03.2018 - 29.03.2018
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 29.03.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Özet bildiri Basılı+Elektronik

Assessment Of Mineral Content Of Honey Samples From South And East Region Of Turkey

 • Yazar Adı Kılıç Altun Serap,dinç Hikmet,paksoy Nilgün,temamoğulları Füsun,savrunlu Mehmet
 • Etkinlik Adı INESEC (INTERNATİONAL ENGINEERING SCIENCE AND EDUCATION CONFERENCE
 • Tarih 01.12.2016 - 03.12.2016
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 13.12.2016
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Differences Of Essential Element And Heavy Metal Levels İn Milk Of Dairy Donkeys, Goats, And Sheeps

 • Yazar Adı Paksoy Nilgün,dinç Hikmet,kılıç Altun Serap
 • Etkinlik Adı International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies
 • Tarih 15.05.2017 - 17.05.2017
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 17.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Presence Of Escherichia Coli İn Urfa Cheese And In Vitro Screening Of Donkey Milk And Essential Oil Of Micromeria Congesta For Antibacterial Activity Using Disc Diffusion Method

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,kılıç Altun Serap
 • Etkinlik Adı International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies
 • Tarih 15.05.2017 - 17.05.2017
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Basım Tarihi 17.05.2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Özet bildiri Elektronik

Şanlıurfa İlindeki Kasap ve Şarküteri Çalışanlarının Hijyen Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

 • Yazar Adı Harem İsmail Şah,dinç Hikmet,kılıç Altun Serap,kartal Mert
 • Etkinlik Adı 4. Uluslararası Biyosidal Kongresi
 • Tarih 25.03.2018 - 29.03.2018
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 29.03.2018
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Uluslararası Özet bildiri Basılı