Makalelerim

#

Determination Of Neonicotinoid Residues İn Honey Samples Collected From The East Southeast Anatolia Region Of Türkiye

 • Yazar Adı Dinç Hikmet, Özdemir Nurullah, Kapucuk Fuat Serkan
 • ISSN 2651-3609
 • DOI https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8318814
 • Dergi Adı International Journal of Veterinary and Animal Research
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 6
 • Yıl 2023
 • Cilt 6
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>
Uluslararası Hakemli Index Copernicus ( Since 2019 ) Food Sciences And Technology Abstracts ( Fsta ) ( Since 2019 ) Asos Index ( Since 2019 ) Open Aıre ( Since 2022 ) Mıar ( Since 2022 ) Google Scholar ( Since 2019 ) Sindex ( Since 2019 ) Eurasian Scientific Journal Index ( Since 2019 ) Researchbib ( Since 2019 ) Rootindexing ( Since 2019 ) Özgün Makale Elektronik

Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa ve Farklı Candida standart Kökenlerine Karşı Kına 'nın Antimikrobiyal Aktivitesinin Tespiti: Bir İn Vitro çalışma

 • Yazar Adı Demirci Mehmet, Dinç Hikmet, Yiğin Akın, Yıldız Zeyrek Fadile
 • ISSN 2146-7188
 • DOI https://dx.doi.org/10.31196/huvfd1311036
 • Dergi Adı HARRAN UNİVERSİTESİ VETERİNER FAKULTESİ DERGİSİ
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 12
 • Yıl 2023
 • Cilt 12
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veteriner Farmakoloji ve Toksikolojisi>TOKSİKOLOJİ , DİRENÇ, KINA
 • abahtar_kelime TOKSİKOLOJİ , DİRENÇ, KINA
Uluslararası Hakemli Tr Dizin.zoological Record,cabi Özgün Makale Elektronik

Colorimetric Lamp Pcr Kit Design For Rapid Diagnosis Of Bovine Coronavirus, Bovine Rotavirus Group A, Escherichia Coli K99+ And Cryptosporidium Parvum İn Neonatal Calf Diarrhea

 • Yazar Adı Demirci Mehmet, Yiğin Akın, Ekici Seda, Dinç Hikmet
 • ISSN 2651-3609
 • Dergi Adı international journal of Veterinary and Animal Research
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 8
 • Yıl 2022
 • Cilt 5
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi>Bovine coronavirus,LAMP PCR
 • abahtar_kelime Bovine coronavirus,LAMP PCR
Uluslararası Hakemli Index Copernicus , Food Sciences And Technology Abstracts ( Fsta ) Özgün Makale Elektronik

Investigation Of The Anticancer And Apoptotic Effect Of Micromeria Congesta Under İn Vitro Conditions And Detection Of Related Genes By Real-time Pcr

 • Yazar Adı Dinç Hikmet, Yiğin Akın, Koyuncu İsmail, Aslan Mustafa
 • ISSN 2008-8140
 • DOI https://dx.doi.org/10.30466/vrf.2020.118949.2814.
 • Dergi Adı veterinary research forum
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 3
 • Yıl 2022
 • Cilt 13
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi>apoptosiz
 • abahtar_kelime apoptosiz
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Investigation Of The Effects Of Micromeria Congesta Essential Oil Extract On Wound Healing İn Rabbits And Molecular Genetics Applications

 • Yazar Adı Yavuz Ünal,dinç Hikmet,yiğin Akın,yumuşak Nihat,aslan Mustafa,yoldaş Atila,özel Abdulhabip,mızraklıdağ Ahmet Selman
 • ISSN 0367-6722
 • DOI https://dx.doi.org/10.18805/ijar.B-1289
 • Dergi Adı Indian Journal of Animal Research
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 2
 • Yıl 2022
 • Cilt 56
 • Alan Bilgisi Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Moleküler Biyoloji ve Genetik
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Poisoning Of Sheep By Babrik Plant ( Cionura Erecta ( L. ) Griseb. ) İn Şanlıurfa / Turkey

 • Yazar Adı Takım Kasım, Dinç Hikmet, Akan Hasan, Gökmen Abdullah
 • ISSN 2146-717X
 • DOI https://dx.doi.org/10.31196/huvfd.1077126
 • Dergi Adı Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 1
 • Yıl 2022
 • Cilt 11
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi>null[Poisoning, Sheep., Cionura erecta, Babrik]
 • abahtar_kelime null[Poisoning, Sheep., Cionura erecta, Babrik]
Ulusal Hakemli Tr Dizin Teknik Not Basılı

Investigation Of Toxic Effects Of Heavy Metal Level İn Atatürk Dam

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,dörtbudak Muhammed Yaşar
 • ISSN 2718-0964
 • Dergi Adı Experimental and Applied Medical Science
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 6
 • Yıl 2020
 • Cilt 1
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Farmakoloji
Uluslararası Hakemli Asos İndex,esji İndex Özgün Makale Elektronik

An Investigation Of Food-borne Bacteria Detected İn Fresh Water Fish And Their Antimicrobial Resistance Genes İn Turkey

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,yiğin Akın,demirci Mehmet,dörtbudak Muhammed Yaşar
 • ISSN 2651-3609
 • Dergi Adı International Journal of Veterinary and Animal Research
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 5
 • Yıl 2020
 • Cilt 3
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Hakemli Google Scholar, Researchbib ( Academic Researchındex ), Cosmos If, Esjı( Eurasian Scientific Journal Index ), Rootındexıng, Sindex ( Scientificındexing Services ), Bielefeld Academic Searchengine ( Base ), Sjıfactor, Entireweb, International Institute Of Organized Research( I2OR ) And Asos Index. Özgün Makale Basılı

Using Of Bee Products As Bioindicators İn Identifying Toxic Heavy Metal Residues That Causing Environmental Pollution İn Sanliurfa Province

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,dörtbudak Muhammed Yaşar
 • ISSN 2422-8702
 • Dergi Adı International Journal of Scientific and Technological Research
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 3
 • Yıl 2020
 • Cilt 6
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Hakemli Leuphana Universität Lüneburg Germany, Leibniz Information Centre For Science And Technology And University Library, German National Library Of Science And Technology, Open Academic Journals Index, Google Scholar Özgün Makale Elektronik

A Determination Of Organochlorine Compounds İn Butter Samples From South-eastern Turkey

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,atmaca Enes,daş Yavuz Kürşad,aksoy Abdurrahman
 • ISSN 1018-4619
 • Dergi Adı Fresenius Environmental Bulletin
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 8
 • Yıl 2019
 • Cilt 28
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Determination Of 17 Elements İn Free-range Hen Eggs

 • Yazar Adı Kılıç Altun Serap,paksoy Nilgün,dinç Hikmet,durmaz Hisamettin
 • ISSN 1589-1623
 • Dergi Adı Applied Ecology and Environmental Research
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 8
 • Yıl 2019
 • Cilt 17
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Basılı+Elektronik

Essential And Toxic Elements İn Raw Cow Milk Collected From Ş.urfa ,gaziantep, And Mardin Provinces Of Turkey

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,kılıç Altun Serap,paksoy Nilgün
 • ISSN 1018-4619
 • Dergi Adı Fresenius Environmental Bulletin
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 4
 • Yıl 2019
 • Cilt 28
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Basılı+Elektronik

Investigation Of The İn-vitro Effect Of Lactobacillus Acidophilus And Lactobacillus Casei On Biofilm Genes Of Methicillin-resistant And Methicillin-sensitive Staphylococcus Aureus

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,demirci Mehmet,yiğin Akın
 • ISSN 1309-6958
 • Dergi Adı Eurasian Journal of Veterinary Science
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 3
 • Yıl 2019
 • Cilt 35
 • Alan Bilgisi Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Moleküler Biyoloji ve Genetik
Uluslararası Hakemli İndex Copernicus Özgün Makale Elektronik

Detection Of Staphylococcal Enterotoxin Genes İn Raw Milk Samples By Real-time Pcr

 • Yazar Adı Yiğin Akın,demirci Mehmet,kılıç Altun Serap,dinç Hikmet
 • ISSN 0976-0555
 • Dergi Adı Indian Journal of Animal Research
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 12
 • Yıl 2019
 • Cilt 53
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Trace Elements And Metal Content İn The Feathers Of The Norther Bald Ibis ( Geronticus Eremita )

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,yiğin Akın,bozkaya Faruk
 • ISSN 1589-1623
 • Dergi Adı APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 12
 • Yıl 2019
 • Cilt 17
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Basılı+Elektronik

Bazı Aromatik Bitkilerin Geleneksel Lavaş Peyniri Üretiminde Biyosidal Etkileri

 • Yazar Adı Kılıç Altun Serap,dinç Hikmet,durmaz Hisamettin
 • ISSN 2146-7188
 • Dergi Adı Harran Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 7
 • Yıl 2018
 • Cilt 7
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Basılı+Elektronik

Evaluation Of Levels Of Essential Elementsand Heavy Metals İn Milks Of Dairydonkeys, Goats And Sheep İn Turkey

 • Yazar Adı Paksoy Nilgün,dinç Hikmet,kılıç Altun Serap
 • ISSN 0030-9923
 • Dergi Adı Pakistan Journal Of Zoology
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 4
 • Yıl 2018
 • Cilt 50
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Determination Of Hygiene Knowledge Levels Of Butcher And Delicatessen Employees İn Şanlıurfa Province

 • Yazar Adı Harem İsmail Şah,dinç Hikmet,kılıç Altun Serap,kartal Mert
 • ISSN 2277-8616
 • Dergi Adı International Journal of Scientific Technology Research
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 12
 • Yıl 2018
 • Cilt 7
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Uluslararası Hakemli Ebscohost Özgün Makale Elektronik

Sularda, İnsan Enfeksiyonları İle İlişkili Norovirus Genogruplarının Real-time Pcr Yöntemi İle Saptanması

 • Yazar Adı Demirci Mehmet,yiğin Akın,eser Nadire,dinç Hikmet
 • ISSN 1016-3573
 • Dergi Adı Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 12
 • Yıl 2018
 • Cilt 29
 • Alan Bilgisi Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Moleküler Biyoloji ve Genetik
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Basılı

Analyses Of Essential Elements And Heavy Metals By Using Icp-ms İn Maternal Breast Milk From Şanlıurfa, Turkey

 • Yazar Adı Kılıç Altun Serap,dinç Hikmet,temamoğulları Füsun,paksoy Nilgün
 • ISSN 1687-8760
 • Dergi Adı International Journal of Analytical Chemistry
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 1
 • Yıl 2018
 • Cilt 2018
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

The Investıgatıon Of Physıcochemıcal Parameters Of Drınkıng And Ground Waters In Şanlıurfa And Adıyaman

 • Yazar Adı Kılıç Altun Serap,paksoy Nilgün,dinç Hikmet
 • ISSN 2149-471
 • Dergi Adı The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 8
 • Yıl 2017
 • Cilt 2
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Hakemli Google Scholar Özgün Makale Elektronik

Analyses Of Mineral Content And Heavy Metal Of Honey Samples From South And East Region Of Turkey By Using Icp-ms

 • Yazar Adı Kılıç Altun Serap,dinç Hikmet,paksoy Nilgün,temamoğulları Füsun,savrunlu Mehmet
 • ISSN 1687-8760
 • DOI https://dx.doi.org/10.1155/2017/6391454
 • Dergi Adı International Journal of Analytical Chemistry
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 5
 • Yıl 2017
 • Cilt 2017
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veteriner Biyokimyası
Uluslararası Hakemli Scı-expanded Özgün Makale Elektronik

Identification Of Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus ( Mrsa ) İn Yogurt From Şanlıurfa By Real-time Pcr

 • Yazar Adı Demirci Mehmet,yiğin Akın,kılıç Altun Serap,dinç Hikmet,erol Serkan
 • ISSN 2146-0108
 • Dergi Adı Journal of Applied Biological Science
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 12
 • Yıl 2017
 • Cilt 11
 • Alan Bilgisi Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
Uluslararası Hakemli Zoological Record Özgün Makale Basılı+Elektronik

Presence Of Escherichia Coli In Urfa Cheese And In Vitro Screenıng Of Donkey Milk And Essential Oil Of Micromeria Congesta For Antibacterial Activity Using Disc Diffusion Method

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,kılıç Altun Serap
 • ISSN 2458-9268
 • Dergi Adı Mehmet Akif Ersoy Universitesi Veteriner Fakultesi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 12
 • Yıl 2017
 • Cilt 2
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Uluslararası Hakemli Dergi Park ,zoological Record,zoological Record, Cab Abstract, Doaj, Citefactor, Google Scholar, Science Library Index, International Institute Of Organized Research, Researchbib, Scilit, Sjıfactor, Sobiad ve Cosmos If Özgün Makale Basılı+Elektronik

Sacır ve Samözü Dereleri Gaziantep Atıksu Deşarj Sularının Tarımsal Sulama Bakımından Değerlendirilmesi

 • Yazar Adı Dinç Hikmet
 • ISSN 2146-717X
 • Dergi Adı Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 6
 • Yıl 2016
 • Cilt 5
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Basılı

Ağır Metallerin Üreme Sistemi Üzerine Etkileri

 • Yazar Adı Yılmaz Orhan,dinç Hikmet
 • ISSN 1308-3651
 • Dergi Adı Yüzüncu Yıl Üniversitesi Veteriner Fakultesi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 2
 • Yıl 2013
 • Cilt 24
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
 • abahtar_kelime Ağır metal Üreme sistemi, Kısırlık
Ulusal Hakemli Tr Dizin Derleme Makale Basılı

Anthelmintic Effect Of Plantago Major L İn Mice Infected With Aspiculuris Tetraptera

 • Yazar Adı Türel İdris,ayaz Erol,dinç Hikmet
 • ISSN 1017-8422
 • Dergi Adı Yüzüncu Yıl Üniversitesi Veteriner Fakultesi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 1
 • Yıl 2013
 • Cilt 24
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
 • abahtar_kelime Plantago major L. Sinir otu, Antelmentik etki, Aspiculuris tetraptera
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Basılı

Gaziantep Sanayi Atık Sularında Arıtma Öncesi ve Sonrası Ağır Metal Düzeyleri

 • Yazar Adı Dinç Hikmet,yılmaz Orhan
 • ISSN 1017-8422
 • Dergi Adı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakultesi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 1
 • Yıl 2013
 • Cilt 24
 • Alan Bilgisi Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
 • abahtar_kelime A,Ağır metal düzeyleri ,Atık su arıtma düzeyleri ,Gaziantep sanayi
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Basılı