Makalelerim

#

A Mythological Readıng On The Holy Indıcators Of The Modern World

 • Yazar Adı Topal Gökhan, Öztürk Topal Zeynep
 • ISSN 2757-914X
 • Dergi Adı Journal of Pure Social SciencesPak Sosyal Bilimler Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 6
 • Yıl 2022
 • Cilt 3
 • Alan Bilgisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Film Eleştirisi>Sinema Sosyolojisi>Sinema ve Estetik>Göstergebilim, Mitoloji, Teknoloji, Gözetim, Cinsiyet.
 • abahtar_kelime Göstergebilim, Mitoloji, Teknoloji, Gözetim, Cinsiyet.
Uluslararası Hakemli Isı ( International Scientific Indexing ), Ası ( Advenced Sciences Index ), Icı, Esjındex Etc. Özgün Makale Elektronik

Kadim Tanrılardan Modern Tanrılara: 21. Yüzyıla Dair Mitolojik Bir Okuma

 • Yazar Adı Topal Gökhan, İspir Naci
 • ISSN 2651-3145
 • DOI https://dx.doi.org/10.46250/kulturder.1062717
 • Dergi Adı kulturarastirmalari
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 2
 • Yıl 2022
 • Alan Bilgisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Uluslararası Hakemli Sıs - Scientific Indexing Services, Mla - Modern Language Association, Icı - Index Copernicus, Mıar - Matriz De Información Para El Análisis De Revistas, Asos Index, Europub - Academic And Scholarly Research Publication Center, Oajı - Open Academic Journals Index, Ulrıchsweb - Global Serials Directory, Scılıt - Scientific Literature, Base - Bielefeld Academic Search Engine, Universität Bielefeld, Researchbib - Academic Resource Index, Citefactor - Academic Scientific Journals, Drjı - Directory Of Research Journals Indexing, Esjı - Eurasian Scientific Journal Index Özgün Makale Basılı+Elektronik

Dijital Bilinç ve Etik Arayüzünde Transhümanizma: Altered Carbon Örneği

 • Yazar Adı Topal Gökhan, Alanka Ömer
 • ISSN 2149-9446
 • DOI https://dx.doi.org/10.37679/trta.906964
 • Dergi Adı TRT Akademi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 1
 • Yıl 2021
 • Cilt 6
 • Alan Bilgisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Transhümanizm, Dijital Kültür, Distopya, Sinema, Altered Carbon
 • abahtar_kelime Transhümanizm, Dijital Kültür, Distopya, Sinema, Altered Carbon
Uluslararası Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Elektronik