Bildirilerim

#

Şiddete Meyilli Lise Öğrenci Davranışları ve Hukuki Sonuçlar

 • Yazar Adı Akalın Adnan
 • Etkinlik Adı 11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-11
 • Tarih 19.11.2020 - 22.11.2020
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 29.12.2020
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku
Uluslararası Özet bildiri Basılı

Antepli Kur 'an Hâdimi Fakih Adil Özberk Hoca

 • Yazar Adı Akalın Adnan
 • Etkinlik Adı Yakın Dönem Şark Alimleri-I Ulusal Sempozyum
 • Tarih 25.11.2022 -
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 18.03.2023
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku
Ulusal Özet bildiri Elektronik

İslam Hukuku Açısından İnsan Bedenine Estetik Müdahale Üzerine Analiz

 • Yazar Adı Akalın Adnan
 • Etkinlik Adı VI- International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research
 • Tarih 26.08.2022 -
 • Ülke Romanya
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 20.09.2022
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

İslam Hukukunda Meşru Siyasi Otoriteye Başkaldırı Sürecinde Suçun Özel Görünüş Biçimlerinin Analizi

 • Yazar Adı Akalın Adnan
 • Etkinlik Adı VI- International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research
 • Tarih 26.08.2022 -
 • Ülke Romanya
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 20.09.2022
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Tanzimat Dönemi 'nde Yayımlanan Ceza Kanunnamelerinin İslam Ceza Hukuku Açısından Analizi

 • Yazar Adı Akalın Adnan
 • Etkinlik Adı International Aegean Conferences on Social Sciences & Humanities-VI
 • Tarih 20.12.2022 -
 • Ülke Türkiye
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 30.12.2022
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku
Uluslararası Tam metin bildiri Elektronik

Hırsızlık Suçunun Teşekkülü ve Hukuki Sonuçları-islam Hukuku ve Türk Ceza Kanunu Mukayeseli Analizi

 • Yazar Adı Akalın Adnan
 • Etkinlik Adı AL FARABI Journal 8-th International Conference on Social Sciences
 • Tarih 21.07.2020 - 22.07.2020
 • Ülke Kazakistan
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Basım Tarihi 07.08.2020
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku
Uluslararası Özet bildiri Elektronik