Makalelerim

#

An Evaluation On The Effect Of Differences İn Recitations On Islamic Law: Within The Context Of Intercourse With A Woman After Menstruation

 • Yazar Adı Akalın Adnan, Bayraktutan Osman
 • ISSN 2146-4901
 • DOI https://dx.doi.org/10.35415/sirnakifd.1335669
 • Dergi Adı Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 6
 • Yıl 2024
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>İslam Hukuku>İslam Hukuku
Uluslararası Hakemli Escı, Trdizin Özgün Makale Basılı+Elektronik

Kıraat Farklılıklarının İslâm Hukuk Metodolojisindeki Pratik Rolü üzerine Bir Değerlendirme -mutlak ve Mukayyed Konusu Bağlamında-

 • Yazar Adı Akalın Adnan
 • ISSN 2757-7856
 • Dergi Adı Social Paradigm Journal
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 1
 • Yıl 2023
 • Cilt 7
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku>Kur?an-ı Kerim Okuma ve Kıraat
Ulusal Hakemli Index Copernicus Özgün Makale Elektronik

A Comparative Analysis Of The Crime Of Theft İn Terms Of Islamic Law And Turkish Penal Code

 • Yazar Adı Akalın Adnan
 • ISSN 2757-7856
 • Dergi Adı Social Paradigm Journal
 • Yayın Dili Adı İngilizce
 • Ay 12
 • Yıl 2022
 • Cilt 6
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku
Ulusal Hakemli Index Copernicus Özgün Makale Elektronik

İslam Hukuku Açısından Suçun Unsurları

 • Yazar Adı Akalın Adnan
 • ISSN 1308-9633
 • Dergi Adı Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 11
 • Yıl 2013
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ulusal Hakemli Tr Dizin Özgün Makale Basılı+Elektronik

Hayata Hazırlanan Çocuğa Nasıl Bir Din Eğitimi Verilmelidir?

 • Yazar Adı Akalın Adnan
 • ISSN 1302-1591-0-002
 • Dergi Adı EĞİTİM TETKİKLERİ ÜNİTESİ DERGİSİ (ETÜT)
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 2
 • Yıl 1999
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
 • abahtar_kelime Eğitim, hoşgörü
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale Basılı

Eğitimde Sevgi

 • Yazar Adı Akalın Adnan
 • ISSN 1302-1591-0-002
 • Dergi Adı EĞİTİM TETKİKLERİ ÜNİTESİ BÜLTESİN (ETÜT)
 • Yayın Dili Adı Türkçe
 • Ay 4
 • Yıl 1998
 • Alan Bilgisi İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale