Akademik Görevlerim

2019

Doktor Öğretim Üyesi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / İslam Hukuku Anabilim Dalı /