Profilim

Prof. Dr.
Zeynep GÜNGÖRMÜŞ


Yök Araştırmacı Id : 188160

Kurum Bilgileri : Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Anabilim Dalı /

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Halk Sağlığı Hemşireliği

Özgeçmişim

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı: Sigara Bıraktırmaya Yönelik Lise Öğrencilerine Verilen Transteoretik Model Temelli Eğitimin Etkisi. Doç. Dr. Behice Erci

Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı: Bilinçsiz ve Reçetesiz İlaç Kullanımı ile Sağlık Sorumluluğu Arasındaki İlişki. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sayan

 

Akademik Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Üniversite

Yıl

Yrd.Doç. Dr.

Halk Sağlığı Hemşireliği

Atatürk Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2010-2012

Yrd.Doç. Dr.

Halk Sağlığı Hemşireliği

Gaziantep Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2013-2015

Doç.Dr.

Halk Sağlığı Hemşireliği

Gaziantep Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2015-…

Prof.Dr.

Halk Sağlığı Hemşireliği

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2020-…

 

 

Yönetilen Tezler

Doktora

 1. Filiz Taş, (2015). Ağızotunu (Dumansız Tütün) Bıraktırmaya Yönelik Lise Öğrencilerine Uygulanan Motivasyon Görüşmelerinin Transteoretik Model Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D. Tamamlandı.
 2. Şirin Çelikkanat, (2020). Meme Kanseri Risk Değerlendirme Modeli. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik A.D. Tamamlandı.
 3. Melike Bayrak (2020). Transteoretik Model’in Kontrolsüz İnternet Kullanım Sürecine Uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik A.D. Veri toplama aşamasındadır.
 4. Esin Sapçı. (2020). Kendi Kendine Meme Muayenesi Davranışının Transteoretik Modele Uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik A.D. Kurum izinleri alım aşamasındadır.
 5. Esra Verim (2020). Pelvik Taban güçlendirme programının obez kadınların üriner inkontinans, konstipasyon ve cinsel fonksiyonlarına etkisi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik A.D. Kurum izinleri alım aşamasındadır.
 6. Emine Kılıç, (2020). Romatoid artritli hastalarda ağrı ve depresyon ilişkisinin değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik A.D. TİK izlemleri aşamasındadır.
 7. Yasemin Ateşeyan (2020). Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik A.D. Kurum izinleri alım aşamasındadır.
 8. Emine Baş, (2020). Çocukluk çağı aşılarına ilişkin ebeveyn tutumları ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik A.D. Kurum izinleri alım aşamasındadır.
 9. Neslihan Özcanarslan, (2020). Epilepsili Gençleri İçin Nörolojik Bozuklukta Depresyon Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirliği. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik A.D. TİK izlemleri aşamasındadır.

 

Yüksek Lisans

 1. Özden Bulut Erdem. 2012. Kemoterapi Alan Yetişkin Hastalarda Arı Sütü İle Yapılan Ağız Bakımının Mukozite Etkisi. Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 2. Ecem Çiçek. 2015. Savaş Nedeni İle Suriye’den Türkiye’ye Göç Eden Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarındaki Değişimler. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 3. Filiz Ekin, 2016, Hemşirelik öğrencilerinin eğitimde inovasyon ile ilgili görüşleri ve eğitimin etkisi, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 4. Ayşe Eminoğlu, 2016. Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri ve Eğilimleri. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 5. Esma Deniz, 2017. Hemşirelik Öğrencilerine Yapılan Eğitim ve Empatik Oyunun HIV Pozitif Bireylere Karşı Tutumlarına Etkisi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Hemşirelik A.D.
 6. Emine Kılıç, 2017. Roy Adaptasyon Modeline Göre Verilen Eğitimin Hemodiyaliz Hastalarının Stres, Psikososyal Uyum ve Öz Bakım Gücüne Etkisi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 7. Yasemin Ateşeyan, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıt Temelli Uygulama Yetkinlikleri, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 8. Özden Kaplan, 2017.  Diyabetli Bireylere Öz-Bakım Eksikliği Hemşirelik Teorisine Göre Verilen Bakımın Kan Değerleri ve Öz Bakım Gücüne Etkisi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 9. Mehmet Kaplan, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı:Akademik Güdülenme, Akademik Özyeterlik Ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 10. Esin Sapçı, 2017. Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 11. Adem Avcı, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinde Üniversite Yaşam Kalitesi Ve Akademik Özyeterlikleri. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 12. Eren Bozyılan, 2018.  Hemşirelik Öğrencilerinin Spor Yapma Davranışlarının Algılanan Stres, Biyo-Psiko-Sosyal Cevap Ve Stresle Baş Etme Davranışları Üzerine Etkileri. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik A.D.
 13. Hüseyin Çapuk, 2018. 1-8 Aylık Bebeği Olan Annelerin Emzirme Ve Doğum Şeklinin Maternal Bağlanmaya Etkisi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 14. Hülya Usluoğlu, 2018. Diyabetik Hastaların Öz Yeterlilikleri İle Öz Bakım Aktiviteleri Arasındaki İlişki. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 15. Nihal (Avan) Antepli, 2019. Yenidoğanlarda Topuk Kanı Alırken Uygulanan Titreşimin Ağrı Üzerindeki Etkisi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.D.
 16. Eda (Sapçı) Kapısız, 2019. Çocuklarda Aşı Uygulaması Sırasında  Kullanılan Eksternal Soğutma ve Titreşimin Ağrı, Korku ve Anksiyete Üzerine Etkisi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.D.
 17. Uğur Canan Durak, 2019. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.D.
 18. Sibel Delican, 2019. Jinekolojik Kanserli Kadınların Cinsel Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.D.
 19. Mervenur Atalay, 2020. Şiddetten Dolayı Kadın Sığınmaevi Ve Acil Servise Başvuran Kadınların Durumluluk Kaygı Düzeyi, Benlik Saygısı Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
 20. Gülsüm Gürbüz, 2020. Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Özyeterlik ve Akademik Güdülenme Düzeyleri ile Eğitim Yöntemleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

 1. Kemoterapi Alan Yetişkin Hastalarda Arı Sütü İle Yapılan Ağız Bakımının Mukozite Etkisi. Proje Yürütücüsü, Atatürk Üniversitesi BAP Yönetim Birimi, 2011-2012.
 2. Lise Öğrencilerinde Riskli Davranışların Belirlenmesi. Uzman Görüşü. Bülent Ecevit Üniversitesi, BAP Birimi, 2012.
 3. İlkokul Çocuklarında Yeterli Ve Dengeli Beslenme. Proje Yürütücüsü, Gaziantep Üniversitesi TDP Birimi (Toplumsal Duyarlılık Projesi) 2013-2014
 4. Kütüphanelerimizi Zenginleştirelim. Proje Yürütücüsü, Gaziantep Üniversitesi TDP Birimi (Toplumsal Duyarlılık Projesi) 2014-2016.
 5. Kızılay İçin Kan Bağışı. Proje Yürütücüsü, Gaziantep Üniversitesi TDP Birimi (Toplumsal Duyarlılık Projesi) 2016-2019
 6. Lise Öğrencilerinde Ağızotunu (Dumansız Tütün) Bıraktırmaya Yönelik Transteoretik Model Temelli Motivasyonel Görüşmelerin Etkisi, Danışman, Erciyes Üniversitesi, BAP Birimi, 2014-2015
 7. A)Suriyeli Hemşirelerin Uyum Eğitimi (Türkiye’de Sağlık Hizmetleri). Eğitmen (4 adet).  DSÖ ve Gaziantep Üniversitesi İşbirliğinde. 2015-2016.

B) Suriyeli Hemşirelerin Uyum Eğitimi, (Çalışan Sağlığı ve Çalışan Güvenliği) Eğitmen (4 adet).  DSÖ ve Gaziantep Üniversitesi İşbirliğinde. 2015-2016

 1. Suriyeli mülteci kadınların aile planlamasına ilişkin bilgi ve görüşleri üzerine nitel bir çalışma. Proje Yürütücüsü, Gaziantep Üniversitesi BAP Birimi.2019-…
 2. Sezaryen sonrası sırt masajı ve sıcak uygulamanın emzirme ve meme sorunları üzerine etkisi. Proje Yürütücüsü, Gaziantep Üniversitesi BAP Birimi.2019-…

 

İdari Görevler

 

Akademik Unvan

Görev Adı

Üniversite

Yıl

Doç.Dr.

Halk Sağlığı Hemş. A.D. Bşk.

Gaziantep Üniversitesi

2015- 2020

Doç.Dr.

Dekan Yardımcılığı

Gaziantep Üniversitesi

2016

Doç.Dr.

Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Gaziantep Üniversitesi

2016-2019

Doç.Dr.

Hemşirelik Enstitü A.D. Bşk

Gaziantep Üniversitesi

2016-2019

Doç.Dr.

Gaziantep Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Gaziantep Üniversitesi

2016-2019

Doç.Dr.

SAHİDAD Akreditasyon Başkanlığı

SAHİDAD (Sağlık Hizmetleri MYO Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

2019-…

Prof.Dr.

Dekanlık

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2020

Prof.Dr.

Dekanlık

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

2020

 

 

Verdiği Dersler (Son İki Yıl)

 

Akademik Yıl

2018 / 2019

Dersin Adı

Öğrenim Dili

Ders Saati

 

Doktora

İleri Halk Sağlığı Hemşireliği 1-2

Türkçe

4+4

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Türkçe

3+0

Bilimsel Makale Yazma

Türkçe

2+2

Epidemiyoloji

Türkçe

3+0

 

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı Hemşireliği

Türkçe

4+4

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Türkçe

3+0

Bilimsel Makale Yazma

Türkçe

2+2

Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş

Türkçe

3+0

Lisans

Halk Sağlığı Hemşireliği

Türkçe

3+8

Akademik Yıl

2019 / 2020

Dersin Adı

Öğrenim Dili

Ders Saati

 

Doktora

İleri Halk Sağlığı Hemşireliği 1-2

Türkçe

4+4

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Türkçe

3+0

Bilimsel Makale Yazma

Türkçe

2+2

Epidemiyoloji

Türkçe

3+0

 

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı Hemşireliği

Türkçe

4+4

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Türkçe

3+0

Bilimsel Makale Yazma

Türkçe

2+2

Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş

Türkçe

3+0

Lisans

Halk Sağlığı Hemşireliği

Türkçe

3+8

Ödüller

Ulusal Birincilik Ödülü

Ö. Bulut Erdem, Z. Güngörmüş. Kemoterapi Alan Yetişkin Hastalarda Arı Sütü İle Yapılan Ağız Bakımının Mukozite Etkisi. 7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014. Ankara. (Yönetilen Yüksek Lisans Tezi; Sözel Bildiri Birincilik Ödülü).

 

Eserler

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. B. Erci, A. Sayan, G. Tortumluoglu, D. Kılıç, O. Sahin, Z.Güngörmüş. The effectiveness of Watson's Caring Model on the Quality of Life and Blood Pressure of Patients with Hypertension. J Adv Nurs. 2003;41(2):130-9.

A2. Z. Güngörmüş, K. Erciyas. Evaluation of the relationship between anxiety and depression and bruxism. J Int Med Res. 2009;37(2):547-50.

A3. Z. Güngörmüş, E. Kıyak. Evaluation of knowledge about protection against Crimean-Congo hemorrhagic fever. The Southeast Asıan Journal of Tropıcal Medıcıne and Publıc Health. 2011;42(3):737-743.

A4. Z. Güngörmüş, B. Erci. Transtheoretical Model –Based Education Given For Smokıng Cessation İn Hıgher School Students. The Southeast Asıan Journal of Tropıcal Medıcıne and Publıc Health. 2012; 43(6):1548-1559.

A5. G. Karadağ, Z. Güngörmüş, R.Surucu, E. Savas, F. Bicer. Awareness and Practices Regarding Breast and Cervical Cancer among Turkish Women in Gaziantep. Asian Pac J Cancer Prev, 2014; 15 (3), 1093-1098.

A6. B.C. Demirbağ, Z. Güngörmüş. An Investigation Into the Knowledge About the Menstruation Period Among the Female University Students at Eastern Black Sea Region of Turkey. HealthMed Journal. 2011;5(6):1643-46.

A7. Z. Güngörmüş, E.Yılmaz Karabulutlu, E. Yıldız. Determining The Knowledge and Behavior of the Individuals About Earthquake Preparedness at Home in Turkey. HealthMed Journal. 2012; 6(1): 232-237. 

A8. Ö. Bulut Erdem, Z. Güngörmüş. The Effect of Royal Jelly on Oral Mucositis in Patients Undergoing Radiotherapy and Chemotherapy. Holistic Nursing Practice. 2014; 28(4): 242-246.

A9. B. Erci, Z. Güngörmüş, S. Çiftçioğlu. Psychometric Validation of Women's Health Questionnaire in Menopausal Women. Health Care for Women International. 2014; 35(5): 566-579.

A10. Z. Güngörmüş, D.Tanrıverdi, T. Gündoğan. The Effect Of  Relıgıous Belıef On The Mental Health Status And Suıcıde Probabılıty Of Women Exposed To Vıolence.  Journal of Religion and Health. 2015; 1-11.

A11. E. Yildiz, Z. Güngörmüş. The Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Evidence Based Practice Evaluation Competence Questionnaire. Nurse Education Today. 2016;45:91-95.

A12. E. Yıldız, S. A.K, Z. Güngörmüş, M. Cengiz. Levels Of Care Burden And Self-Effıcacy For Informal Caregıver Of Patıents Wıth Cancer. Holistic Nursing Practice. 2017; 31(1):7-15.

A13. Z. Güngörmüş, M. Güngörmüş. The Effect of Religious Belief on Selecting of Graft Materials Used in Oral and Maxillofacial Surgery. J Oral Maxillofac Surg. 2017; 75(11): 2347-2353.

A14. S. A. Çevik, Z. Güngörmüş. Frequency of urinary incontinence among Turkish women, effective factors and its effect on quality of life. International Journal of Urological Nursing. 2017; 11(3): 159-172.

A15. E. Çiçek, Z. Güngörmüş. The Impact of War and Immıgratıon on Healthy Lıfestyle Behavıors and the Role of Publıc Health Nursıng.Socıal Scıences Studıes Journal, 2018; 4(19): 2387-93.

A16. S. Konateke, Z. Güngörmüş. The Role Of The Nurse In Paın, Sedatıon And Comfort Management In Intensıve Care. Socıal Scıences Studıes Journal. 2018; 4(20): 3041-3045.

A17. Z. Güngörmüş, M. Güngörmüş. Evaluatıon Of The Readabılıty Of Turkısh Wrıtten Websıtes On Oral Care Informatıon For Patıents Wıth Cancer: A Prelımınary Study. Socıal Scıences Studıes Journal. 2018;4(20):2821-2824.

A18. Z. Güngörmüş, M. Güngörmüş. Evaluatıon Of The Qualıty Of Turkısh Wrıtten Websıtes On Oral Health: A Prelımınary Study.Socıal Scıences Studıes Journal, 2018; 4(20): 2631-2634.

A19. H. Usluoğlu, Z. Güngörmüş. Evıdence-Based Nursıng. Socıal Scıences Studıes Journal. 2018; 4(21): 420-3423.

A20. S. Konateke, Z. Güngörmüş. Hyperbarıc Oxygen Therapy And Nursıng Care In Wound Healıng. Socıal Scıences Studıes Journal. 2018; 4(21): 3078-3080.

A21. H. Usluoğlu, Z. Güngörmüş. The Relatıon Shıps Between Self Qualıfıcatıons And Self Actıvıtıes Of Dıabetıc Patıents. Socıal Scıences Studıes Journal. 2018; 4(21): 3165-3170.

A22. E. Çiçek, Z. Güngörmüş. Famıly Medıcıne Practıce and The Importance Of Usıng Fırst Step Health Servıces Due To The Publıc Health. Socıal Scıences Studıes Journal. 2018; 4(22): 3691-3694.

A23. Ş. Çelikkanat, Z. Güngörmüş. Importance Of Rısk Factors And Rısk Evaluatıon In Breast Cancer. Socıal Scıences Studıes Journal, 2018; 4(22): 4022-4026.

A24. Ş. Çelikkanat, Z. Güngörmüş. Health Tourısm In Developıng Countrıes And Nursıng Place In Health Tourısm. Socıal Scıences Studıes Journal, 2018; 4(22): 3938-3944.

A25. F. Ekin, Z. Güngörmüş. Entrepreneurial Feelings and Potentials with Opinions on Innovation in Nursing Education of Nursing Students. International Journal of Caring Sciences. 2018; 11(3): 1531-1538.

A26. Z. Güngörmüş, Z. Çiçek. Sexual Dysfunction of Pregnant: An Example from Turkey. International Journal of Caring Sciences. 2018; 11(3): 1573-1579.

A27. Z. Güngörmüş, E. Yıldız, Z. Çiçek. Health Responsıbılıty Levels And Knowledge And Practıces Related To Early Detectıon Of The Breast Cancer Of Women. International Journal of Caring Sciences. 2018; 11 (3): 1483-1491.

A28. Z. Güngörmüş, G.Karadağ, E. Yıldız. Workers’ Information And Opinions On Worker Health And Work Safety. International Journal of Caring Sciences. 2018; 11 (3): 1681-1690.

A29. G. Karadağ, Z. Güngörmüş, Z. Olçar. Experiences and problems encountered by families of children with sickle cell anemia. Journal of Caring Sciences. 2018; 7(3): 125-129.

A30. A. Eminoglu, Z. Güngörmüş. Entrepreneurial Characteristics and Inclinations of Nursing Students. International Journal of Caring Sciences. 2019; 12(2): 684-698.

A31. F. Taş, Z. Güngörmüş. Characteristics of Maras Powder which is a Cultural Alternative to Cigarettes and its Effects on Health: A Literature Review.Journal of Community Public Health Nursing. 2019; 5(2): 1-4.

A32. Ş. Çelikkanat, Z. Güngörmüş. Evaluation Of Breast Cancer Risk Factors And Nursing Approach To Risked Woman. Journal of Social and Humanities Sciences Research. 2019; 6(46): 4023-4031.

A33. Ş. Çelikkanat, Z. Güngörmüş. Evaluation Of Healthy Life Style Behaviors Of Breast Cancer Women Applied To Adana City Training And Research Hospital. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR). 2019; 6(48): 4491-4496.

A34. E. Bilsin, Z. Güngörmüş, M. Güngörmüş. The Effıcacy of External Cooling and Vibration on Decreasing the Pain of Local Anesthesia Injections During Dental Treatment in Children: A Randomized Controlled Study. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2020; 35 (1): 44-47.

A35. F. Taş, E.Ü. Seviğ, Z. Güngörmüş. (2020). The effect of Transtheoretical Model based motivational interviewing on smokeless tobacco cessation in high school students. Journal of Substance Use, 1-5.

A36. Gumus, E. C., & Gungormus, Z. (2020). Life Satisfaction and Healthy Lifestyle Behavior Changes of the Unıversity Students who Migrated From Syria to Turkey Due to the War. International Journal of Caring Sciences13(2), 1162.

A.37. Surmelioglu, D., Özçetin, H. K., Yavuz, S. A., Çifçi, Z., Durdu, M., & Güngörmüş, Z. Anterior Estetik Restorasyonların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 132-139.

A.38. B. Taş, Z. Güngörmüş, M. Güngörmüş. Investıgatıon Of The Effect Of Academıc Motıvatıon And Academıc Self-Effıcacy On Academıc Achıevement In Dentıstry Students: An Analytıcal Survey. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 28;2; 2020. DOI: 10.5336/mdethic.2019-71763.

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1. B. Erci, A. Sayan, G. Tortumluoglu, D. Kılıç, O. Sahin, Z. Güngörmüş. The effect of the care given occording to Watson model on the quality of life and levels of tension of the patients. I.Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 29 Ekim-2 Kasım 2000 Antalya. (Poster bildiri).

B2. Z. Güngörmüş, Ö. Bulut Erdem. Effect of oral mucosıtıs on lıfe qualıty ın cancer patıents The 1 st. Internatıonal Clinical Nursing Research Congress. 29 May- 1 June 2012, İzmir. (Poster Bildiri).

B3. E. Yıldız Zengin, B. Erci, Z. Güngörmüş. Effects of nursıng care given to hypertensıon patıents. The 1 st. Internatıonal Clinical Nursing Research Congress. 29 May- 1 June 2012, İzmir. (Poster Bildiri).

B4. B.C. Demirbağ, Z. Güngörmüş. Knowledge, attıtude and behavıors of ındıvıduals regardıng the management of domestıc solıd waste. The 1 st. Internatıonal Clinical Nursing Research Congress. 29 May- 1 June 2012, İzmir. (Poster Bildiri).

B5. Z. Güngörmüş, E.H. Albayrak. An assessment on employees knowledge and opınıons on occupatıonal health and safety. The 1 st. Internatıonal Clinical Nursing Research Congress. 29 May- 1 June 2012, İzmir. (Poster Bildiri).

B6. D. Tanrıverdi, Z. Güngörmüş,  T. Gündoğan, D. Çuhadar. Determınatıon Of The Mental Status And Suıcıde Probabılıty Of Women Suffered Vıolence. HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress. 31 October-2 November 2013, İstanbul.(Poster Bildiri).

B7. F. Taş, Z. Güngörmüş. Sigaraya Kültürel Alternatif: Ağızotu (Dumansız Tütün). III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi 21-23 Mayıs. Çanakkale. (Sözel Bildiri).

B8. E. Yıldız, Z. Güngörmüş. The Validity And Reliability of The Turkish Version of The Evidence Based Practice Competence Questionnaire (EBP-COQ). The 2nd International Clinical Nursing Research Congress, 24-27 June 2015, Istanbul, Turkey. (Sözel Bildiri).

B9. Z. Güngörmüş. Türk Dünyasında Saglıkla Ilgili Geleneksel Uygulamalar. II. Türk Dünyası Eğitim Kültür ve Birliktelik Çalıştayı. 31.07.2015-03.08.2015, Macaristan, Slovakya, Avustralya (Sözel Bildiri).

B10. E. Yıldız, S.Asi Karakaş, Z. Güngörmüş, M. Cengiz. Levels of Care Burden and Self –Efficacy for Informal Caregiver. 8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016, Madrid, İspanya (Sözel Bildiri).

B11 .Z. Çiçek, Z. Güngörmüş, S. Köse. Sexual Dysfunction of Pregnant: an example from Turkey. 8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016, Madrid, İspanya (Sözel Bildiri).

B12. Z. Güngörmüş, Z. Çiçek. Health Responsibility on Early Diagnosis of Breast Cancer: an example from Turkey. 8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016, Madrid, İspanya (Sözel Bildiri).

B13.M. Güngörmüş, Z. Güngörmüş. Internship in Dental Education.8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016, Madrid, İspanya (Sözel Bildiri).

B14.M. Güngörmüş, Z. Güngörmüş. Selection Biomaterial and Religious Beliefs. 8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016, Madrid, İspanya (Sözel Bildiri).

B15.M. Güngörmüş, Z. Güngörmüş. Precancerous Lesions and Carcinogenesis of the Oral Cavity. 8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016, Madrid, İspanya (Sözel Bildiri).

B16. Z. Güngörmüş, G. Karadağ, H. Temizer. Workers’ Status Regarding Work Accidents, Receiving in-Service Training, Worker Health and Work Safety.8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016, Madrid, İspanya (Sözel Bildiri).

B17. G. Karadağ, Z. Güngörmüş, Z.Olçar. The Experiences and Problems of Children with Sickle Cell Anemia and Their Families.8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016, Madrid, İspanya (Sözel Bildiri).

B18. Z. Güngörmüş, M. Güngörmüş. The Effect of Religious Belief on Selecting of Graft Materials Used in Maxillofacial Surgery. AÇBİD 10 th International Congress. May 11-15, 2016 Antalya. (Poster Bildiri).

B19. Y. Ateşeyan, Z. Güngörmüş. Evıdence-Based Practıce Competencıes Of Nursıng Students. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences.20-23  Nisan 2017. İstanbul. (Sözel Bildiri).

B20.E. Kılıç, Z. Güngörmüş. Stress, Psychosocıal Adjustment And Specıal Maıntenance Of The Nursıng Entrıes Accordıng To The Roy Adaptatıon Model For Hemodıalysıs Dıseases. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences. 20-23  Nisan 2017. İstanbul. (Sözel Bildiri).

B21.Ö. Kaplan, Z. Güngörmüş The Effect of Given Care to Diabetics ontheir Blood Values and Self-CareCapability According totheTheory of Lack of Self-Care.1. Uluslararası Hemşirelik Kongresi. 16-18 Mart 2017. Antalya. (Sözel Bildiri).

B22.M. Güngörmüş, Z. Güngörmüş. Psychological and Clinical Aspects of Mandibular Deviations in Patients with Temporomandibular (TMD) Disorders.6th Internatıonal Conference On Educatıon (IC-ED-2017). 29 Haziran-1 Temmuz 2017. Zagreb-Hırvatistan. (Sözel Bildiri).

B23. Z. Güngörmüş, M. Güngörmüş.The Effect of Religious Belief on Selecting of Graft Materials Used in Oral and Maxillofacial Surgery: An Islamic Perspective.6th Internatıonal Conference On Educatıon (IC-ED-2017). 29 Haziran-1 Temmuz 2017. Zagreb-Hırvatistan. (Sözel Bildiri).

B24. O. Ecemiş, Z. Güngörmüş. A Research on the Preferences of Students in Nursing Program with Gray Relational Analysis Method. 6th Internatıonal Conference On Educatıon (IC-ED-2017). 29 Haziran-1 Temmuz 2017. Zagreb-Hırvatistan. (Sözel Bildiri).

B25. Z. Güngörmüş, E. Yıldız. Adaptation of the Turkish Version of the Student Evidence-Based PracticeQuestionnaire: A Psychometric Evaluation.6th Internatıonal Conference On Educatıon (IC-ED-2017). 29 Haziran-1 Temmuz 2017. Zagreb-Hırvatistan. (Sözel Bildiri).

B26. F.Taş, E. Ü.Seviğ, Z. Güngörmüş. Lıse Öğrencılerınde Ağızotunu (Dumansız Tütün) Bıraktırmaya Yönelık Transteoretık Model Temellı Motıvasyonel Görüşmelerın Etkısı 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 5-8 Kasım 2017 Ankara. (Sözel Bildiri).

B27.E. Çiçek, Z. Güngörmüş. Savaş ve göçlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi ve halk sağlığı hemşireliğinin rolü. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B28.E. Sapçı, Z. Güngörmüş. Halk sağlığı hemşireliği dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B29.H. Usluoğlu, Z. Güngörmüş. Diyabetik hastaların öz yeterlilikleri ile öz bakım aktiviteleri arasındaki ilişki. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B30. H. Usluoğlu, Z. Güngörmüş. Kanıta Dayalı Hemşirelik. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B31.Ş. Çelikkanat, Z. Güngörmüş. Health Tourısm In Developıng Countrıes And Nursıng Place In Health Tourısm III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B32. Ş. Çelikkanat, Z. Güngörmüş. Meme kanserinde risk faktörleri ve risk değerlendirilmesinin önemi. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B33. Z. Güngörmüş, M. Güngörmüş. Evaluation of the readability of turkısh written websites on oral care information for patients with cancer: A preliminary study. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B34. Z. Güngörmüş, M. Güngörmüş. Evaluation of the quality of turkısh written websites on oral health a preliminary study. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B35.S. Hazırbulan, Z. Güngörmüş. Yara iyileşmesinde hiperbarik oksijen tedavisi ve hemşirelik bakımı.III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B36.S. Hazırbulan, Z. Güngörmüş. Yoğun bakımda ağrı, sedasyon ve konfor yönetiminde hemşirenin rolü.III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B37. E. Çiçek, Z. Güngörmüş. Aile hekimliği uygulaması ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin kullanımının halk sağlığı açısından önemi.III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B38.H. Çapuk, Z. Güngörmüş.1-8 Aylık Bebeği Olan Annelerin Emzirme ve Doğum Şeklinin Maternal Bağlanmaya Etkisi.1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 23-26 Nisan 2018, (Sözel Bildiri).

B39.F.N. Bilici, Z. Güngörmüş. Gelişen Teknoloji ve Hemşirelik Bilişimi.1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 23-26 Nisan 2018, (Poster Bildiri).

B40. F.N. Bilici, Z. Güngörmüş. Sağlık Ekonomisi ve Halk Sağlığı Hemşireliği. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 23-26 Nisan 2018, (Poster Bildiri).

B41. Z. Güngörmüş, B. Selçuk, F.N. Bilici. Madde Kullanımına İlişkin Sağlığı Geliştirme Uygulamalarında Hemşirelik. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 23-26 Nisan 2018, (Poster Bildiri).

B42. B. Selçuk, Z. Güngörmüş. Hemşirelik Eğitiminde Eleştirel Düşünme Ve Drama. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 23-26 Nisan 2018, (Poster Bildiri).

B43. Z. Güngörmüş, F.N. Bilici, B. Selçuk. Göç, Kültür ve Hemşirelik. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 23-26 Nisan 2018, (Poster Bildiri).

B44.E. Bozyılan, Z. Güngörmüş. Hemşirelik Öğrencilerinin Spor Yapma Davranışlarının Algılanan Stres, Biyo-Psiko-Sosyal Cevap Ve Stresle Başetme Davranışları Üzerine Etkileri. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 23-26 Nisan 2018, (Poster Bildiri).

B45.B. Selçuk, Z. Güngörmüş. İnovasyon Girişimcilik ve Hemşirelik. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 23-26 Nisan 2018, (Poster Bildiri).

B46.E. Yıldız, Z. Güngörmüş. Kalp Yetmezlikli Hastaların Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirmesi. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 23-26 Nisan 2018, (Poster Bildiri).

B47.M. Atılgan, Z. Güngörmüş. Gündüz Ve Gece Eğitim Öğrencilerinin Akademik Güdülenme, Akademik Özyeterlik, Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Zeugma I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 13-16 Eylül 2018. Gaziantep, (Sözel Bildiri).

B48. Karslı Ebru Deniz, Z. Güngörmüş. Anxiety, Depression and Emotional Stress Among Dental Students.96th General Session and Exhibition of the IABR Pan European Regional Congress. 25-28.07.2018. (Poster Bildiri).

B49.E.Çiçek, S. Öncel, Z. Güngörmüş. Finlandiya’da özel gereksinimli bireylere hizmet veren meslek gruplarının tutumlarının belirlenmesine yönelik bir ön çalışma: Nitel çalışma. 1. Uluslararası insan Çalışmaları Kongresi. 6-9.12.2018. Ankara. (Sözel Bildiri).

B50.E. Verim, Z. Güngörmüş. Aile Sağlığı Elemanı mı? Aile Hemşireliği mi? EJONS 5. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi. 22-25.11.2018. Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B51. Z. Güngörmüş, D. Tanrıverdi, T. Gündoğan. The Effect Of Religious Belief On The Mental Health Status And Suicide Probability Of Women Exposed To Violence. V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress.20-23 November 2018, Antalya. (Sözel Bildiri).

B52. E. Çiçek, Z. Güngörmüş. Uluslararası Etkileşimin ve Farklı Kültürler ile Çalışmanın Engelli Bireyler Üzerindeki Etkisi: Nitel Çalışma. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi. 9-12. 9. 2018. Nevşehir. (Sözel Bildiri).

B53.E. Sapçı, Z. Güngörmüş, E. Bilsin. Çocuklarda Aşı Uygulaması Sırasında Kullanılan Eksternal Soğutma Ve Titreşimin Ağrı, Korku Ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma. . III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 4-7 Nisan  2019. Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B54. N.Antepli, E. Bilsin, Z. Güngörmüş. Yenidoğanlarda Topuk Kanı Alırken Kullanılan Titreşimin Ağrı Üzerindeki Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma. III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 4-7 Nisan  2019. Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B55. M.Bayrak, Z. Güngörmüş. İnternet Bağımlılığında Transteoretik Model. III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 4-7 Nisan  2019. Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B56.M.Bayrak, Z. Güngörmüş. Savaş ve Göçün Kadın Sağlığına Etkileri. III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 4-7 Nisan  2019. Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B57. Z. Güngörmüş, E. Bilsin,U. C. Durak. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 4-7 Nisan  2019. Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B58. E. Yıldız, Z. Güngörmüş, E. Saraç. Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi. Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi. 24-26 Ekim 2019 Erzurum. (Sözel Bildiri).

B59. E. Sapçı, Z. Güngörmüş. Çığ Gibi Büyüyen Evrensel Sorun: Aşı Karşıtlığı-Aşı Reddi. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi.1-3 Kasım 2019. Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B60. E. Sapçı, Z. Güngörmüş. Ölçek Geliştirme Ve Uyarlama Yöntemleri. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi.1-3 Kasım 2019. Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B61. Ş. Çelikkanat, Z. Güngörmüş. Meme Kanseri Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Ve Riskli Kadına Hemşirelik Yaklaşımı. 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi.23-25 Ağustos 2019 Mardin. (Sözel Bildiri).

B62. Ş. Çelikkanat, Z. Güngörmüş. Suriyeli Mülteci Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Bilgi Ve Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma. 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi. 23-25 Ağustos 2019 Mardin. (Sözel Bildiri).

B63. E. Yıldız, Z. Güngörmüş, N. Dayapoğlu. Assessment Of Valıdıty And Relıabılıty Of The Turkısh Versıon Of The Vaccınatıon Attıtudes Examınatıon Scale (VAX). 1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi.20-22 Haziran 2019. Erzurum. (Sözel Bildiri).

B64. E. Yıldız, Z. Güngörmüş.  Turkish Validity and Reliability Study of Vaccine Hesitancy Scale 1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu.14-16 Kasım 2019. Erzurum. (Sözel Bildiri).

B65. S. Delican, Z. Güngörmüş. Jinekolojik kanserli kadınların cinsel yaşam kalitesinin incelenmesi. 6.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. 26-27 Nisan 2019 Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B66. Z. Güngörmüş, Ş. Çelikkanat. Geleceğin Halk Sağlığı Sorunu Aşı Reddi. IX. UMTEB Internatıonal Congress On Vocatıonal & Technıcal Scıences. February 7-8, 2020 Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B67. Ş. Çelikkanat, Z. Güngörmüş. Meme Kanseri Risk Değerlendirme Modelinin Geliştirilmesi. IX. UMTEB Internatıonal Congress On Vocatıonal & Technıcal Scıences. February 7-8, 2020 Gaziantep. (Sözel Bildiri).

B68. G. Gürbüz, Z. Güngörmüş, F. Taş. Hemşırelık Öğrencılerının Akademık Özyeterlık Ve Akademık Güdülenme Düzeylerı İle Eğıtım Yöntemlerı Arasındakı İlışkılerın İncelenmesı. IX. UMTEB Internatıonal Congress On Vocatıonal & Technıcal Scıences. February 7-8, 2020 Gaziantep. (Sözel Bildiri).

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Z. Güngörmüş. Çalışan Sağlığı ve Çalışma Güvenliği. B. Erci, ed. Halk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Göktuğ Yayıncılık; 2014: 284-312.

C2. Z. Güngörmüş. Sağlık Ekonomisi. B. Erci, ed. Halk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Göktuğ Yayıncılık; 2014: 284-312.

C3. Z. Güngörmüş. Adölesan Dönemi ve Aile. S. Kuğuoğlu ve B.C. Demirbağ ed. Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2015: 213-224.

C4. Z. Güngörmüş. Hasta ve Çalışan Güvenliği. N. Ovayolu ve Ö. Ovayolu ed. Temel İç Hastalıkları ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar Hemşireliği. Adana: Nobel Tıp Kitabevi; 2016.

C5. Z. Güngörmüş. Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi. Madde Kullanım Bozuklukları ve Sağlığı geliştirme. Ed: Behice Erci, Dilek Kılıç, Derya Adıbelli. 2018.

C6. E. Çiçek Gümüş, Z. Güngörmüş. (2018). Uluslararası Etkileşimin ve Farklı Kültürler ile Çalışmanın Engelli Bireyler ÜzerindekiEtkisi: Nitel Çalışma. Bilimsel Araştırmalarda Yeni Yaklaşımlar I, Berikan Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-67945-3-7, (Bilimsel Kitap).

C7. E. Çiçek Gümüş, S. Öncel, Z. Güngörmüş. (2018). Finlandiya'da Özel Gereksinimli Bireylere Hizmet Veren Meslek Gruplarının Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ön Çalışma: Nitel Çalışma. Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar İnsan Çalışmaları 1.Editörler: Z. Karacagil, E.Anaz. Bilgin Kültür Sanat Yayınları  ISBN: 978-605-9636-55-1, 1.Baskı  Ankara.

C8. Z. Güngörmüş, M. Bayrak. Toplum Ruh Sağlığına Kültürel Bakış. Türkiye Klinikleri, Kültürlerarası Hemşirelik Dergisi. 2019. 5(3).

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Z. Güngörmüş. Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Davranışının Transteoretik Model Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Sted. 2010; 19(1): 35-39.

D2. Z. Güngörmüş,  A. Sayan. Bilinçsiz İlaç Kullanımı İle Sağlık Sorumluluğu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Sted. 2010; 19(2): 55-64.

D3. Z. Güngörmüş, A. Sayan. Reçetesiz İlaç Kullanımı İle Sağlık Sorumluluğu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Sendrom. 2011; 23(4-6):60-68.

D4. Z. Güngörmüş. Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Davranışı. Sendrom. 2011; 23(4-6):69-73.

D5. Z. Güngörmüş, E.Kıyak. Ağrı Yasayan Bireylerin Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedaviye İlişkin Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Ağrı. 2012; 24(3); 123-129.

D6. Z. Güngörmüş, E. Yılmaz Karabulutlu. Üniversite Öğrencilerinin Genel Sağlık Ölçümlerinin Değişim Aşamalarına Göre Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1(3): 165-178.

D7. B. C. Demirbağ, Z. Güngörmüş. Bireylerin Evsel Katı Atık Yönetimine İlişkin Bilgi Ve Davranışları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1(3): 127-137.

D8. B. C. Demirbağ, Z. Güngörmüş. Vitiligo. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2012; 11(1):41-50.

D9. Z. Güngörmüş, Ö. Bulut Erdem. Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Oral Mukozit. Acı Badem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 5(1);

D10. Z. Güngörmüş,  N. Dayapoğlu. Bireylerin Organ Bağışına İlişkin Bilgi Tutum Ve Davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. (TAF Prev Med Bull) 2014:13(2):133-140.

D11. Z. Güngörmüş,  G. Karadağ, D. Tanrıverdi. Kadınların Evrensel Sorunu: Şiddet. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2014; 2(2):53-61.

D12. N. Ovayolu, Ö. Ovayolu, Z. Güngörmüş, G. Karadağ. Böbrek Yetmezliğinde Tamamlayıcı Tedaviler. Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 2015; 40-46.

D13. F.Taş,E. Ü.Seviğ, Z. Güngörmüş. Sigara Bağımlılığında Davranış Değişimi için Transteoretik Model ile Motivasyonel Görüşme Tekniğinin Kullanılması. Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 2016;8(4).

D14. E. Yıldız, Z. Güngörmüş. Kalp Yetersizliği Hastalarının Kronik Hastalık Bakım HizmetineYönelik Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi.MN Kardiyoloji, 2017; 24.

D15. E. Çiçek Gümüş, Z. Güngörmüş. İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuru Yapan Hastaların Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumlarının Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2020; 23(1): 119-126.

D16. E. Sapçı, Z. Güngörmüş. Çığ Gibi Büyüyen Evrensel Sorun: Aşı Karşıtlığı-Aşı Reddi Ve Hemşirelerin Sorumlulukları. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi. 2020

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Z. Güngörmüş, B. Erci. Lise Öğrencilerine Verilen Transteoretik Model Temelli Eğitimin Sigara Bıraktırmaya Yönelik Değişim Aşamalarına Etkisi. V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı. 15-16 Nisan 2011. Ankara. (Sözel Bildiri).

E2. Z. Güngörmüş, B. Erci. Transteoretik Model Temelli Eğitimin Sigara Bıraktırmaya Yönelik Değişim Düzeyleri Ve Sürecine Etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2010; 11(11): 78. 10. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi. 28-30 Ekim 2010. Erzurum. (Poster Bildiri).

E3. Z. Güngörmüş, E. Kıyak. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşine Karşı Bilgilerin Değerlendirilmesi. İç Hastalıkları Dergisi. 17(1). 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Özet Kitabı. 6-10 Ekim 2010. Antalya. (Poster Bildiri).

E4. Z. Güngörmüş, E.Y. Karabulutlu, E. Yıldız. Bireylerin Evde Depreme Hazırlık Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi. V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı. 15-16 Nisan 2011. Ankara. 38. (Poster Bildiri).

E5. B.C. Demirbağ, Z. Güngörmüş, H. Hisoğlu. Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Bir İldeki Kadınların Evsel Katı Atık Yönetimi Ve Bunu Etkileyen Faktörler.14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı. 4-7 Ekim 2011. Trabzon. (Poster Bildiri).

E6. Z. Güngörmüş, E.Yılmaz Karabulutlu. Üniversite Öğrencilerinin Genel Sağlık Ölçümlerinin Değişim Aşamalarına Göre Değerlendirilmesi. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Özet Kitabı. 5-9 Ekim 2011. Antalya. (Poster Bildiri).

E7. Z. Güngörmüş Z,  N. Dayapoğlu. Bireylerin Organ Bağışına İlişkin Bilgi Tutum Ve Davranışları Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu Kitabı. 12-13 Ocak 2012. İstanbul. (Sözel Bildiri).

E8. Z. Güngörmüş, Z. Çiçek, B.C. Demirbağ, E. Yıldız Zengin. Kadınların Mamografi, Klinik Ve Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi Ve Uygulamalarının Sağlık Sorumluluğu Düzeyi İle İlişkisi. II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitapçığı. 3-5 Haziran 2013. Antalya. (Poster Bildiri).

E9. G. Karadağ, Z. Güngörmüş, R. Sürücü, E. Savaş, F. Biçer. Kadınların Meme Ve Serviks Kanseri İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Davranışları. II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitapçığı. 3-5 Haziran 2013. Antalya. (Poster Bildiri).

E10. Ö. Bulut Erdem, Z. Güngörmüş. Kemoterapi Alan Yetişkin Hastalarda Arı Sütü İle Yapılan Ağız Bakımının Mukozite Etkisi., 13-15 Mayıs 2014. Ankara. (Sözel Bildiri).

E11. Ö. Bulut Erdem, Z. Güngörmüş. Mukozit Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamaların Hemşireler Tarafından Değerlendirmesi. 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 17-20 Haziran 2015. Bildiri ID :214 İzmir

E12. E.Çiçek, Z. Güngörmüş. Savaş Nedeni İle Suriye’den Türkiye’ye Göç Eden Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarındaki Değişimler.1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi.17-20 Haziran 2015. (Sözel Bildiri).

F. Atıflar

Scopus Veri Tabanına Göre Toplam 19 Esere 119 atıf yapılmıştır.

 

G. Editörlükler

G1. Frontiers in Public Health. Editorial Board

G2. Frontiers in Pediatrics. Editorial Board

G3. International Journal of Clinical Medicine Research Dergi Editörlüğü, AASCIT

G4. Caucasian Journal of Science, Editorial Board

G5. Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry (JISPCD). Reviewers Board.

 

K. Kongre, Çalıştay, Sempozyum, Konferans, Toplantı, Panel ve Kurslarda Alınan Görevler

1. Hemşirelik Süreci Eğitimi Kursu. Program Sorumlusu: Prof.Dr. Leman Birol, 29 Mayıs-2 Haziran 2000. Erzurum.(Kursiyer)

2. 10. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi. 28-30 Ekim 2010. Erzurum.(Katılımcı)

3. Birinci Basamakta Psikosomatik Yakınmalarla Başvuran Hastalara Yaklaşım Kursu. Program Sorumlusu: Prof.Dr. Aytül Kasapoğlu, 28-30 Ekim 2010. Erzurum. (Kursiyer)

4. Evde Bakım Gören Hastalar Ve Yakınlarına Psikososyal Destek Kursu. Program Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Özcan ve Prof.Dr. Gülşen Terakye, 28-30 Ekim 2010. Erzurum. (Kursiyer)

5. Türk Kardiyoloji Derneği. Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı, Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grupları 2. Ortak Toplantısı, 22-25 Aralık 2010, Erzurum. (Katılımcı)

6. V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu. 15-16 Nisan 2011. Ankara. (Katılımcı)

7. I. Hemşirelik Sempozyumu. 13-14 Mayıs 2011. Erzurum. (Katılımcı)

8. Halk Sağlığı Hemşireliğinin Eğitim Ve Uygulamalarında Aile Hekimliğinin Etkileri Çalıştayı. 22-23 Eylül 2011. Nevşehir. (Katılımcı)

9. Sigara ve Sağlık. Konferans. Özel Final Eğitim Kurumları. 05.01.2012. Erzurum.(Konferansiyer)

10. Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu. 12-13 Ocak 2012. İstanbul. (Sözel sunum)

11. Kadına Şiddete Hayır. Panel. Yıldızkent A.S.M. Eğitim Salonu. 26.03.2012. Erzurum.(Panel Başkanı)

12. The 1 st. Internatıonal Clinical Nursing Research Congress. 29 May- 1 June 2012, İzmir. (Poster sunum)

13. Niteliksel Araştırma Kursu. Program Sorumlusu: Dr. Hoda Wassıf, 04-06 Haziran 2012. İzmir. (Kursiyer)

14. How to Desıgn and Conduct Clinical Research. Program Sorumlusu: Prof.Dr. Robert L.Kane, 27-29 Mayıs 2012. İzmir. (Kursiyer)

15. II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi. 3-5 Haziran 2013. Antalya. (Poster sunum)

16. Bugünün Gençleri & Yarının Liderleri, NLP ile Liderlik ve Zaman Yönetimi.6 Kasım 2013. Gaziantep. (Kursiyer)

17. I.International Gaziantep Diabetes Symposıum.14 Kasım 2013. Gaziantep. (Katılımcı)

18. 3. Halk Sağlığı Hemşireliği Çalıştayı. 30-31 Ocak 2014, Kayseri. (Katılımcı)

19. Yenidoğanda kanıt temelli cilt bakımı sempozyumu. 26 Mayıs 2014. (Katılımcı)

20. I. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi. 11-12 Nisan 2014,

Gaziantep. (Katılımcı)

21. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 20-24 Ekim 2014. Edirne(Katılımcı)

22. II. Türk Dünyası Eğitim Kültür ve Birliktelik Çalıştayı. 31.07.2015-03.08.2015, Macaristan, Slovakya, Avustralya(Sözel sunum)

23. 8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016, Madrid, İspanya(Sözel sunum)

24. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sempozyumu. Atatürk Üniversitesi.

25. 1.Gaziantep Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu. 12 Mayıs 2016, Gaziantep (düzenleme kurul üyeliği, Oturum Başkanı ve Panelist)

26. Paramedik Sempozyumu. (Panel Başkanı).Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.21 Nisan 2017.

27. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı- III ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına Yönelik Çekirdek Eğitim Programı Çalıştayı_II. Adana, 24-26 Nisan 2017

28. UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi ve Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAMER) işbirliğide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Çalıştayı, 22-23 Mayıs, Gaziantep

29. 1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongremizi 11-14 Mayıs 2017 (Bilimsel kurul üyeliği.)

30. “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Hep Birlikte El Ele” paneli.(Düzenleme kurul üyeliği), 2016, Gaziantep.

31. 1.Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu.(Düzenleme kurul üyeliği). 12 Mayıs 2016, Gaziantep.

32. “Savaş. Göç ve Sağlık” Sempozyumu. 12 Mayıs 2017. Gaziantep (düzenleme kurul üyeliği, Oturum Başkanı ve Panelist)

33. 6th Internatıonal Conference On Educatıon (IC-ED-2017). 29 Haziran-1 Temmuz 2017. Zagreb-Hırvatistan.(Sözel Sunum)

34. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı IV. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Program Açma Kriterleri Çalıştayı. 3-5 Mayıs 2018. Gaziantep (düzenleme kurul Başkanı)

35. 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Bilimsel Kurul Üyeliği. 4-6 Nisan 2018 Çanakkale.

36. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (21-22 Haziran 2018, Gaziantep)Bilimsel Kurul Üyeliği,Sözel Sunum ve Oturum Başkanlıkları

37. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi.(23-26 Nisan 2018). Bilimsel Kurul Üyeliği, Sözel Sunum

38. Sağlık Bilimlerinde Mesleklerarası Eğitim. 26.10.2018. Konferansiyer. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

39. Şiddet İçimizde, Onu Yenmek Elimizde: Adli Vakalara Hemşirelik Bakışı sempozyumu. 12 Nisan 2019. Gaziantep. (Katılımcı)

40. 9.Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK). 7-8 Aralık 2018. İstanbul

41. 10.Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK). 3-4 Mayıs 2019. Kayseri

42. Proje Süreç Yönetimi eğitim programı. 24 Ocak 2019. Gaziantep. (Düzenleyici ve Katılımcı)

43. 6.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. 26-27 Nisan 2019 Gaziantep

44. 5.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Çalıştayı. 18-20 Nisan 2019. Eskişehir.

45. Meslek Yüksekokulu: İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Diyaliz Sempozyumu. 10 Nisan 2019. Gaziantep. (Konuşmacı)

46. Avrasya 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 4-7 Nisan 2019. Gaziantep.

47. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı III. 24-26 Nisan 2017. Adana.

48. EJONS 5. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi.22-25 Kasım 2018. Gaziantep.

49. VI. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Çalıştayı. 14-16 Kasım 2019. İzmir.

50. Sağlık Hizmetleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Süreç Eğitimi. 15 Kasım 2019. İzmir.

 

L. Diğer Çalışmalar ve Görevler

2012    Erzurum Teknik Üniversitesi Gelişim Planı Hazırlama Komisyon Üyeliği.

 

L1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Türk Hemşireler Derneği

2. Hemşirelik Eğitimi Derneği

3. Mobbing ile Mücadele Derneği

4. Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği

5. Sağlık Hizmetleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 

Radyo ve Gazete Programları:

1. Sigara Nasıl Bırakılır? Atatürk Üniversitesi Radyosu, Her şeyin Başı Sağlık Programı. Saat: 14:00-16:00, 18.10.2010.

2. Zatürre ve Korunma Yolları. Atatürk Üniversitesi Radyosu, Her şeyin Başı Sağlık Programı. Saat: 14:00-16:00, 22.11.2010.

3. Kadına Yönelik Şiddet. Atatürk Üniversitesi Radyosu, 18 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Programı. Saat: 14:30-16:00, 18.03.2012.

4. Evlilikte Şiddet Sıradan Görünüyor. Atatürk İletişim. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Aylık Gazetesi. Mart 2012. Sayfa 14.

Görevli Olduğum Birimler

Birim Adı Alt Birim Görev Birim Telefon Dahili
Hemşirelik Akademik Prof. Dr. +90 (342) 909 75 00 2401
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Prof. Dr. +90 (342) 909 75 00 2401
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Prof. Dr. +90 (342) 909 75 00 0000

İletişim Bilgilerim

 • E-postazeynep.gungormus@gibtu.edu.tr
 • Diğer Eposta
 • Gsm*******234
 • Kişisel Web Sitesi
 • Kişisel Blog Sayfam