Personel Sayısı

346

Akademisyen Sayısı

194

İdari Personel Sayısı

152

Profesör Sayısı

8

Doçent Sayısı

19

Dr. Öğr. Üyesi Sayısı

84

Öğretim Görevlisi Sayısı

42

Araştırma Görevlisi Sayısı

41

Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı

Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı

PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ - PBS

Personel Bilgi Sistemi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personelinin kişisel ve eğitim bilgileri, özgeçmiş, akademik ve idari faaliyetleri, duyuru, belge paylaşımı, iletişim ve diğer bilgilerinin web ortamında paylaşmasını sağlamak üzere güncel web teknolojileri kullanılarak tasarlanmış, personel ile site ziyaretçileri arasındaki iletişimi ve etkileşimi arttıran web tabanlı nesne yönelimli hibrit bir otomasyondur.

PBS, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) başta olmak üzere pek çok teknolojinin bir araya getirilerek hazırlandığı bir sisteme dönüşmüştür.

İstenilen personele kolayca erişim yapılabilmesi için basit arayüzler tasarlanmış ve insan-bilgisayar etkileşimi prensiplerinden faydalanılarak personel arama modülü sisteme entegre edilmiştir. Bununla birlikte Anlamlı URL Yapısı kullanılarak web adreslerinin akılda kalması sağlanmıştır.

Üniversite personeli için tasarlanan bu sistemin gelecekte üniversite personelini yakından ilgilendiren TUBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) ile birlikte çalışmasını sağlayacak araştırmalar yapılacaktır.

Üniversitemiz akademik personeline ait akademik çalışmalar, faaliyetler ve diğer akademik bilgiler doğrudan Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden gelmektedir.